Dariusz Batek – nie jestem ju? gregario
Źródło: Jacek Sufin
27 Apr 2013 15:15
tagi:
Dariusz Batek, BG?, CCC
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Darek Batek, czyli kolarz wszechstronny, przede wszystkim szosowiec, ale nie stroni?cy od MTB, wicemistrz ?wiata MTB, mistrz Polski w maratonie MTB, mistrz Polski w XC oraz zdobywca wielu innych mistrzowskich tytu?ów… a tak?e aktualny „Król Równicy”. Od niedawna zawodnik grupy Bank BG?, który stawia tak?e pierwsze kroki w nie?atwym zawodzie trenera.

- Witaj, przez trzy sezony by?e? kolarzem dru?yny CCC Polsat Polkowice, w obecnym startujesz w barwach Zawodowej Grupy Kolarskiej Bank BG?. Co ta nowa sytuacja oznacza dla Ciebie oprócz zmiany koloru z pomara?czowego na ?ó?ty?

- Cze??, zmiana ta oznacza dla mnie tyle, ?e z pomocnika, tzw. gregario, sta?em si? jednym z liderów. Obie grupy s? na tym samym poziomie organizacyjnym i sportowym. W grupie BG? oprócz lepszej oferty finansowej dosta?em woln? r?k? odno?nie startów i roli, jak? na nich b?d? pe?ni?.

- Patrz?c na Twoje wyniki w pierwszych wy?cigach sezonu 2013 mo?na odnie?? wra?enie, ?e nale?ysz do zdecydowanie najsilniejszych zawodników w grupie. Jak widzisz w niej swoje miejsce teraz i w perspektywie kolejnych sezonów?

- Jestem cz?owiekiem, który, je?li si? czego? podejmuje, to robi to najlepiej, jak tylko potrafi. Jednym z najwa?niejszych zada? na ten rok by?o wej?cie w sezon z wysokiego poziomu. Uda?o si? to wykona?. Teraz powinno by? ju? tylko lepiej.

batek

- Jaki jest Twój cel sportowy na sezon 2013?

- Sezon b?dzie bardzo d?ugi i czeka mnie ca?e mnóstwo wy?cigów. Chcia?bym prezentowa? mo?liwie wysoki poziom na wszystkich. Docelowymi startami b?d? na pewno zbli?aj?ce si? Grody, Mistrzostwa Krajowe, Ma?opolski Wy?cig Górski i Wy?cig Solidarno?ci.

- W ubieg?ym roku starty na szosie udawa?o Ci si? ??czy? z maratonami MTB, zdoby?e? mi?dzy innymi Mistrzostwo Polski i Puchar Polski w maratonach MTB w cyklu Skandia. Czy zamierzasz w tym roku broni? tych tytu?ów, reprezentuj?c równocze?nie now? dru?yn??

- Grafik startów jest bardzo napi?ty. Kierownictwu dru?yny zale?y g?ównie na wy?cigach szosowych, ale je?li tylko nadarzy si? okazja, na pewno pojawi? si? na trasach MTB.

batek

- Oprócz imprez du?ego formatu mo?na Ci? by?o spotka? równie? na mniejszych wy?cigach, mi?dzy innymi na beskidzkim cyklu Uphill MTB Beskidy. Co zach?ca Ci? do startów w takich zawodach? Czy pokonanie takiej trasy jest dla Ciebie jako dla zawodowca du?ym wysi?kiem?

- Ka?dy start jest olbrzymim obci??eniem. Do tego cyklu, co roku przyci?ga mnie profesjonalna organizacja i fantastyczna atmosfera na tych zawodach. B?d? si? stara? wycelowa? z moimi startami tak aby wystartowa? w co najmniej dwóch edycjach cyklu beskidzkich uphilli.

- W asfaltowym Uphillu na Równic? startujesz chyba od pocz?tku istnienia tego wy?cigu i nosisz dumny tytu? Króla Równicy, którego nie odebra? Ci Adrian Brzózka w ubieg?ym roku pomimo Twojej nieobecno?ci. Czy planujesz w tym roku zej?cie poni?ej 16 minut? Ostatni rekord zdoby?e? podobno z pewn? rezerw? mocy…

- Równica jest moj? ulubion? edycj?. Mo?e dlatego ?e ??czy szos? i MTB :) My?l? ?e mój aktualny rekord nie jest z?y, ale na pewno mo?na jeszcze sporo z niego urwa?. Mam nadziej?, ?e w tym roku b?d? mia? okazj?, by spróbowa? go poprawi?. Ale to plany, które rzeczywisto?? czasem weryfikuje.

- W kolarstwie górskim obserwuje si? w ostatnich latach post?p, w którym mo?na si? pogubi?. Trzy rozmiary kó?, nowe konfiguracje nap?du, bezlik systemów amortyzacji i inne premierowe rozwi?zania. Pozbawieni sponsora amatorzy mog? si? w tym czu? zagubieni: w rowerze sprzed dwóch – trzech lat wszystko jest ju? tak przestarza?e, ?e najlepiej go wyrzuci? i kupi? nowy. A mo?e lepiej poczeka?, a? ta sprz?towa ewolucja odrzuci pomys?y nietrafione, zanim wydamy na nie pieni?dze?

- My?l?, ?e to po prostu marketing. Producenci zmieniaj? detale, przez co nowe cz??ci nie pasuj? do starych i zmuszeni jeste?my wymieni? np. ca?y nap?d. Co do rozmiaru kó? do zasada jest prosta: du?y zawodnik - du?e ko?a, ma?y zawodnik - ma?e ko?a. Dla niezdecydowanych zostaj? ko?a 27.5 :) Nigdy nie by?em i nie jestem fetyszyst? sprz?towym i zawsze je?dzi?em na sprz?cie który dosta?em. Trzeba pami?ta?, ?e rower cho?by by? ze z?ota, to i tak sam nie pojedzie.

batek

- Jaki jest najlepszy, Twoim zdaniem, rower górski?

- Je?li chodzi o firmy, to od zawsze mia?em s?abo?? do firmy Scott. Rowery tej firmy zawsze mi pasowa?y. Musze przyzna?, ?e jestem w tej chwili pozytywnie zaskoczony rowerami firmy Author.

- Niedawno w sieci pojawi?a si? Twoja strona internetowa - www.bateklife.pl. Dotyczy ona mi?dzy innymi Twojej dzia?alno?? trenerskiej. Powiedz o tym kilka s?ów.

- Pomys? pojawi? si? ju? w ubieg?ym roku, ale dopiero w tym zdecydowa?em sie na za?o?enie strony. Postanowi?em, ?e mog? podzieli? si? zdobywanym przez 17 lat trwania kariery, do?wiadczeniem. Póki co, znajduj? si? tam tylko oferta dla kolarzy, ale docelowo planuj? poszerzy? to o inne zaj?cia sportowe i rekreacyjne, którymi b?dzie zajmowa? si? mój g?ówny konsultant ds. treningowych i ?ona w jednej osobie :)

- Jeste? szcz??liwym tat? czteroletniej Zosi. Czy nauczy?e? j? ju? je?dzi? na rowerze czy te? obowi?zek ten spad? na Twoj? ?on??

- Zosia rower ma od ubieg?ego roku, ale szczerze mówi?c dopiero w tym zacz??a si? nim interesowa?. W ka?dym razie, nie ma ?adnego ci?nienia, tymczasem biega po podwórku machaj?c r?kami i bardziej przypomina motylka :)

batek

- Dzi?kuj? za rozmow? i ?ycz? wielu sukcesów w nowych barwach. Mam tak?e nadziej?, ?e zobaczymy si? na wspomnianych beskidzkich uphilach oraz zapraszam Ci? na Ho?da Race – to zupe?nie nowy cykl XC na ?l?sku.

- Równie? dzi?kuj? i obiecuj?, ?e je?li tylko pozwoli na to mój napi?ty grafik, to na pewno si? pojawi?. Pozdrawiam.


Rozmawia?:
Jacek Sufin

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.