Bikehead MTB Team - ??czy nas wspólna pasja.
Źródło: Rafa? So?tysik - Bikehead MTB Team
04 Apr 2013 12:38
tagi:
Bikehead, Ride or die!, Tychy
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Krótka, ale jak?e ciekawa historia powstania jednego z ?l?skich teamów MTB. O zespole opowiada Rafa? So?tysik, zapraszamy do lektury.

Bikehead powsta? w 2009 r., kiedy to kilku totalnych amatorów dosz?o do wniosku, ?e w grupie b?dzie lepiej. Tych kilku amatorów to: Miko?aj Darmosz, Piotrek Staniszewski, Rafa? So?tysik, Arek Lema?ski i Robert Zugaj. Wcze?niej ka?dy z nas je?dzi? na rowerze dla przyjemno?ci p?yn?cej samej jazdy. Niektórzy mieli ju? na koncie starty w maratonach i zawodach XC, ale starty te by?y traktowane jako zabawa. Zim? 2009/2010 zaprosili?my do siebie Kub? Kubickiego, Kamila Pruci? i Olka Lema?skiego, wymy?lili?my nazw? i wytyczyli?my sobie pierwsze cele. Celem g?ównym by?o zaistnie? na BikeMaratonie.

Cel ten uda?o si? zrealizowa? po cz??ci dzi?ki charakterystycznym koszulkom, w których wówczas wyst?powali?my, jednak g?ównie za spraw? Patryka Szyma?skiego i jego taty Roberta (którzy doszli do nas w czasie sezonu). Patryk regularnie stawa? na podium w poszczególnych edycja BikeMaratonu, równie skuteczny by? te? na innych zawodach. Reszta teamu mia?a dzi?ki jego sukcesom motywacj? do treningu, co zaowocowa?o paroma niez?ymi wynikami. Pierwszy sezon uzmys?owi? nam, ile czasu i wysi?ku wymaga nasze hobby. Pokaza? jednak, ?e potrafimy razem funkcjonowa? i bez pomocy z zewn?trz zorganizowa? ca?kiem sprawnie dzia?aj?cy kolektyw. ?wietne wyniki Patryka zaowocowa?y po zako?czeniu sezonu transferem do Gomola Trans Airco, a reszta zabra?a si? do pierwszego powa?nego zimowego budowania bazy. Pierwszy sezon by? za nami.

Bikehead MTB Team

Z pocz?tkiem 2011 r. dosz?o do nas kilku zawodników, w tym Tomek Wo?ny i Pawe? Widawski. Do??czy?a do nas te? Dominika Kwak. W 2011 r. Robert Szyma?ski z przyczyn niezale?nych od niego zmieni? kategori? wiekow? z M3 na M4, przez co mieli?my w ko?cu mocnego zawodnika tak?e i w kategorii powy?ej 40 lat. Drugi sezon z rz?du nastawili?my si? na BikeMaraton. Maj?c w sk?adzie regularnie je?d??c? zawodniczk? i zawodników w trzech kategoriach wiekowych postanowili?my zaistnie? tak?e w klasyfikacji dru?ynowej. W tym sezonie g?ównie Robert i Tomek zajmowali dobre miejsca na trasach BM. Czasami dobry wynik osi?ga? Pawe? - tylko czasami, bo dopad?a go plaga defektów i kraks. W 2011 r., w naszym teamie rozpocz??a si? te? moda na rowery szosowe, co zaowocowa?o startem Miko?aja w Tour de Rybnik. Po zako?czeniu sezonu znowu zostali?my bez juniora, bo Paw?a przej?? Gomola Trans Airco Team.

Po dwóch latach przyszed? czas na zmiany. Zmienili?my grafik? na naszych strojach, ale przede wszystkim postanowili?my si? skupi? na startach w cyklu Garmin Powerade MTBMarathon. Pure MTB i te sprawy. Doszed? do nas Mariusz Gajak, dosz?a te? Ania Brociek. Starty „u Golonki” okaza?y si? prawdziwym wyzwaniem tak dla nas, jak i dla naszych rowerów. Ani i Robertowi uda?o si? stan?? kilka razy na szerokim podium, nasi zawodnicy pojawiali si? te? na lokalnych zawodach, osi?gaj?c bardzo dobre rezultaty.

Bikehead MTB Team

Obecny sezon b?dzie odmienny od poprzednich. Po raz pierwszy mamy tak znaczne zmiany kadrowe. Dosz?o do nas bowiem a? 8 nowych osób. Nie jeste?my ekip? sk?adaj?c? si? z zawodników maj?cych wy??cznie robi? wynik, lecz ekip? znajomych, których ??czy wspólna pasja. Kto wie, czy nie bardziej ni? wynik liczy si? atmosfera panuj?ca w naszym zespole. Mo?e dlatego mamy wielu ch?tnych do startów w naszych barwach. W tym roku w?ród tych ch?tnych s? tak?e Aleksander i Pawe? Mieszczakowie, których zna chyba ka?dy kolarz górski w Polsce. Maj?c tak szeroki sk?ad mo?emy pokaza? si? zarówno na trasach MTBMarathonu, jak i BikeMaratonu. Bikehedowcy poka?? si? tak?e na lokalnych zawodach XC, w SkodaBike Maraton w Ostrawie i na Mistrzostwach Polski w Maratonach MTB. Poza startami w maratonach i zawodach XC planujemy wystawi? siln? ekip? w wy?cigu etapowym BikeAdventure.

Ride or die!

Wi?cej informacji o naszym zespole, komplet wyników i zdj?cia mo?na znale?? na naszej stronie www.bikehead.pl

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.