Krótki wywiad z Adamem, który po ci??kim urazie, wróci? by kontynuowa? swoj? pasj?
Źródło: Micha? Barczyk
04 Nov 2012 17:58
tagi:
Adam Glosowic, dirt, Kross Spade PRO
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Adam Glosowic, to jeden z lepiej zapowiadaj?cych si? dirtowców polskiej sceny rowerowej. Zwyci?zca Freestyle Piknik w kategorii Best Trick rozgrywanych w Szczytnie. Jeden z najtwardszych ludzi w tym fachu.

- Wiemy, ?e w 2011 roku do?? mocno si? poturbowa?e?, jak to si? sta?o, jakie odnios?e? obra?enia?

- Tak, rok 2011 nie by? zbyt dobry dla mnie. Po bardzo progresowym pocz?tku roku dozna?em uszkodzenia kolana. Podczas normalnych jazdek, jedna ze sztuczek „nie pyk?a” i zaliczy?em srog? gleb?. Pocz?tkowo my?la?em, ?e do zwyk?e skr?cenie kolana i szybko wróc? na rower. Jednak ostatecznie okaza?o si?, ?e zerwa?em wi?zad?o przednie krzy?owe w kolanie oraz w bardzo du?ym stopniu mia?em uszkodzone obie ??kotki.

Adam Glosowic

- D?uga rehabilitacja, ci??kie ?wiczenia, które doprowadzi?y Ci? do pe?ni sprawno?ci, na pewno odbi?y si? na Twojej psychice, czy po tym niefortunnym skoku nie dopada?a Ci? my?l o zako?czeniu kariery?

- Rehabilitacja by?a d?uga... mo?na powiedzie?, ?e bardzo d?uga. Od operacji do ostatniego spotkania z fizjoterapeutk? trwa?o to prawie 9 miesi?cy. Przez ten okres ró?ne my?li przechodzi?y przez moj? g?ow?, ale chyba nigdy nie my?la?em o tym ?eby sko?czy? definitywnie z jazd?. By?em bardzo zmotywowany to tego, ?eby wróci? do pe?nej sprawno?ci, a nast?pnie do poziomu jazdy sprzed urazu.

- Firma Kross wyposa?y?a Ci? w rower Kross Spade PRO, czym ten sprz?t pozytywnie lub negatywnie Ci? zaskoczy??

- Co do roweru, to nie mam ?adnych zastrze?e?, spe?nia w 100% wszystkie moje oczekiwania. Jest lekki zwrotny, nie zachowuje si? nerwowo na wi?kszych skoczniach. Najbardziej podoba mi si? to, ?e rama, dzi?ki zastosowaniu hydroformowanych rur charakteryzuje si? „czystym” wygl?dem tzn. bez ?adnych zb?dnych wspawek.

Adam Glosowic

- Okres jesienny, to czas urlopów i wakacji dla ludzi z bran?y rowerowej, czy Ty tak?e wybierasz si? na odpoczynek, je?li tak to co planujesz?

- Niestety w moim wypadku jesie? to okres powrotu na studia, wi?c za bardzo nie mam czasu na odpoczynek. Poza tym prawie roczna przerwa od jazdy spowodowa?a, ?e praktycznie ca?y czas mam ochot? je?dzi? i ostro trenowa?.

- Wiadomo, rowery rowerami, ale pewnie masz tak?e inne zainteresowania, czym zajmujesz si? na co dzie??

- Jak ju? wy?ej wspomnia?em, na co dzie? studiuj? biotechnologi? na Politechnice Wroc?awskiej. Teraz g?ównie to absorbuje mój czas. Jednak poza studiami interesuj? si? wszelkimi sportami ekstremalnymi oraz motorowymi.

Adam Glosowic

- Standardowo zapytam tak?e o plany na nast?pny sezon, kontynuacja wspó?pracy z mark? Kross, a mo?e masz inne propozycje?

- Zdecydowanie w przysz?ym sezonie chcia?bym dalej kontynuowa? wspó?prac? z firm? Kross. Zapewnia mi ona odpowiedni sprz?t, mo?liwo?ci rozwoju oraz wyjazdy na ró?ne imprezy. Poza tym bardzo lubi? ludzi z otoczenia w Krossie.
Co do planów, to zdecydowanie zawody Vienna Air King na pocz?tku sezonu (rok temu mi nie posz?o, w tym roku nie mog?em startowa?, wi?c w przysz?ym powinno ju? by? OK). Poza tym, na pewno wszystkie wi?ksze imprezy w Polsce oraz kilka mi?dzynarodowych, takich jak Balatoon Bike Festival, OSG 14, oraz inne zaliczane do klasyfikacji FMBA.

- Dzi?kuj? oraz ?ycz? Ci sukcesów w kolejnym sezonie i samych udanych l?dowa?.

- Równie? dzi?kuj? za wywiad oraz chcia?bym podzi?kowa? firmie Kross oraz wszystkim, którzy wspierali mnie podczas powrotu do zdrowia.


Pierwsza sesja w KROSS Bike Park - chill, grill i troch? jazdy. Wizyta team ridera Adama Glosowica i jego kolegow - Szymona Szamana Godzka i Marka Lebka zaowocowala kompletn? przeróbk? pro lini skoczni w parku.

Rozmawia?
Micha? Barczyk

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.