Wady i zalety poszczególnych rodzajów hamulców rowerowych
Źródło: LoveBikes.pl
04 Sep 2017 19:48
tagi:
hamulce, rolkowe, tarczowe, v-brake
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Hamulce rowerowe to skomplikowany uk?ad w rowerze, na którym na pewno nie powinno si? oszcz?dza?. Od jako?ci hamulców rowerowych, zale?y nasze bezpiecze?stwo na drodze.

Zadaj?c sobie pytanie, jakie hamulce wybra? do swojego roweru, odpowied? najcz??ciej znajdziesz w swoim typie roweru. Po prostu w wielu przypadkach nie b?dziesz mia? du?ego pola do popisu. Rowery miejskie najcz??ciej wyposa?one s? w hamulce rolkowe, a w rowerach górskich znajdziesz hamulce tarczowe. Hamulce V-brake spotykane s? przewa?nie w rowerach MTB. Jakie s? wady i zalety poszczególnych rodzajów hamulców rowerowych? Przyjrzymy si? hamulcom V-brake, tarczowym i rolkowym.

Hamulce V-brake

Hamulce V-brake


Hamulce tego typu zamocowane s? do wide?ek ramy, ich konstrukcja przypomina d?ugie ramiona, do których bezpo?rednio s? zamontowane klocki hamulcowe, przez te ramiona przechodzi linka zaciskowa, która po??czona jest na sta?e z jednym ramieniem. Po zaci?ni?ciu klamki hamulcowej linka skraca si?, co sprawia, ?e klocki dociskaj? obr?cz roweru. Tego typu hamulce stosuje si? g?ównie w rowerach MTB. Do zalet hamulców V-brake, które s? bardzo popularnymi hamulcami szcz?kowymi, zalicza si? na pewno to, ?e s? tanie i s? ?atwe w serwisowaniu. Wyró?niaj? si? dosy? dobr? si?? hamowania, ale mimo ?e sprawdzaj? si? na p?askim terenie, to jednak deszcz czy b?oto wp?ywa na obni?enie skuteczno?ci hamowania i to jest najwi?ksza wada tego tych hamulców.

Hamulce tarczowe

Hamulce tarczowe


Je?li mowa o hamulcach tarczowych, to wyró?niamy tutaj hamulce hydrauliczne i mechaniczne. Te hamulce w odró?nieniu od innych podczas hamowania nie wywieraj? nacisku na obr?cz ko?a roweru, tarcza hamulcowa zamocowana jest do piasty, a zaci?ni?cie klamki sprawia, ?e t?oczki zaciskaj? si? na tarczy i to powoduje skuteczne hamowanie. Hamulce tarczowe wyró?niaj? si? du?o wi?ksz? si?? hamowania, ?wietnie sprawdzaj? si? w ka?dych warunkach atmosferycznych. Do wad tego rozwi?zania na pewno nale?y wysoka cena tych hamulców, ale tak?e to, ?e s? trudniejsze do naprawy w terenie. Jaka jest ró?nica pomi?dzy hamulcami hydraulicznymi a mechanicznymi? Hamulce hydrauliczne wyró?niaj? si? wi?ksz? si?? hamowania i ?wietnie sobie radz? w ka?dych warunkach atmosferycznych.

Hamulce rolkowe

Hamulce rolkowe


Hamulce rolkowe uwa?ane s? za bezawaryjne, wyró?niaj? si? odporno?ci? w ka?dych warunkach atmosferycznych. Ca?y system hamowania znajduje si? w ?rodku piasty. Ten typ hamulców najcz??ciej spotykany jest w rowerach miejskich. Do zalet nale?y na pewno to, ?e hamulec jest szczelnie zamkni?ty, jest wi?c odporny na piasek czy inne zanieczyszczenia. Do wad nale?y m.in. to, ?e podczas d?ugich wypraw, przegrzewaj? si?. Hamulce nie nadaj? si? te? do rowerów, które wymagaj? du?ej si?y hamowania, nie sprawdz? si? na przyk?ad w rowerach górskich.

Bez wzgl?du na to, jakie hamulce zamontujesz w swoim rowerze, na pewno warto zadba? o to, by by?y one dobrej jako?ci. Tutaj: https://www.rowertour.com/c/61/hamulce, znajdziesz hamulce takich przoduj?cych marek jak Shimano czy Campagnolo. W ofercie na pewno znajdziesz co? dla siebie.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.