Jak skutecznie zabezpieczy? rower przed kradzie???
Źródło: Micha? Barczyk
30 May 2016 18:45
tagi:
zamkni?cia, u-lock
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Jak mwi?: okazja czyni z?odzieja. Nie dziwmy si? wi?c, ?e zostawiaj?c rower niezapi?ty pod sklepem nawet na kilkana?cie sekund, po powrocie nie znajdziemy go na swoim miejscu. Dla spokojnego sumienia cz?sto si?gamy po proste i tanie zabezpieczenia, ktre z?odziej sforsuje b?yskawicznie. Oto skuteczne sposoby na zabezpieczenie roweru.

Czego lepiej unika??
Na pocz?tek, zanim przejdziemy do zabezpiecze?, w ktre warto zainwestowa?, przedstawimy modele, ktrych nale?y unika?, je?li chcemy rzeczywi?cie uchroni? swj rower przed kradzie??. Najpopularniejszym, lecz nie najskuteczniejszym zabezpieczeniem, jakie mo?na spotka? nawet na p?kach w supermarkecie, jest zwyk?a linka. Niestety, mo?na j? przeci?? nawet kuchennymi no?ycami, wi?c z pewno?ci? nie powstrzyma z?odzieja. Nieco mocniejszym, lecz wci?? zawodnym zabezpieczeniem jest linka z metalowymi tulejkami wewn?trz. Jest ona mocniejsza od zwyk?ych linek, ale z pewno?ci? nie chroni przed dobrze przygotowanym z?odziejem. ?eby si? jej pozby? wystarczy sekator. W co wi?c zainwestowa?, ?eby bez obaw mc zostawi? rower w miejscu publicznym?

U-lock
Na t? chwil?, zapi?cie typu u-lock jest najskuteczniejszym sposobem na zabezpieczenie roweru przed kradzie??. Jest to wygi?ty w liter? U kawa?ek stali utwardzanej, ktr? zamyka si? solidnym zapi?ciem, niemo?liwym do przeci?cia bez specjalistycznych narz?dzi. Aby zapi?cie dobrze spe?nia?o swoj? funkcj? powinno by? przypi?te do roweru we w?a?ciwy sposb. Zwr? uwag? na to, ?eby miejsce przypi?cia by?o solidne zamontowane do ziemi. Zahacz u-lock jednocze?nie o tylne ko?o i ram? roweru. Najlepiej je?li stojak b?dzie zamkni?ty to znaczy, ?e zak?adaj?c zabezpieczenie na sucho nie mo?esz go zdj?? bez odpinania.

?a?cuch
Nie warto kombinowa? z ?a?cuchem na w?asn? r?k?, poniewa? ten s?u??cy do zabezpieczania roweru, znacznie r?ni si? od zwyk?ego, dost?pnego w sklepie metalurgicznym. Ten profesjonalny jest wykonany z kilkukrotnie utwardzanej stali, co uniemo?liwia przeci?cie go no?ycami. Znacznie solidniejsza jest tak?e k?dka. ?a?cuch daje du?e mo?liwo?ci manewrowania przy zapinaniu, mo?na go przewlec przez ko?o i najwa?niejsze elementy ramy, a nast?pnie przypi?? do stojaka. Wybieraj?c miejsce przypi?cia nale?y si? dobrze zastanowi?. Chowaj?c rower w piwnicy i miejscach ma?o ucz?szczanych, lepiej go zabezpieczy?. Postawienie roweru w miejscu publicznym jest wbrew pozorom du?o bezpieczniejsze. Tam gdzie kr?c? si? ludzie, z?odziej nie b?dzie mia? okazji do rozbrojenia zabezpieczenia. Zw?aszcza takiego, ktre ?atwo si? nie poddaje.

Zapi?cie sk?adane
Jego niew?tpliw? zalet? jest ma?y rozmiar po z?o?eniu. Niestety, zapi?cie sk?adane ma swoje wady. Mo?na je do?? ?atwo przeci?? w miejscu, w ktrym sk?adaj? si? poszczeglne elementy, lecz potrzeba do tego du?ych, rzucaj?cych si? w oczy no?yc. Jest jednak dobrym zabezpieczeniem na krtkie wyj?cie na zakupy, zw?aszcza w miejscach gdzie kr?ci si? wiele ludzi i nie mo?na bez wzbudzania podejrze? wyj?? wielkiego sekatora. Lepiej nie przypina? roweru do siatki lub zahacza? zabezpieczenia tylko o siode?ko. Nie warto ryzykowa?, bo wystarczy, ?e z?odziej zdejmie siode?ko, co nie jest skomplikowanym zabiegiem, i rower jest jego. Trzeba te? uwa?a?, ?eby nie zostawia? roweru zapi?tego jedynie o tylne ko?o, bo ?atwo je odkr?ci?.

Wybieraj?c dobre zabezpieczenie do roweru, trzeba zwrci? uwag? przede wszystkim na wykonanie. U-lock wykonany ze s?abej jako?ci stali to ?adne wyzwanie dla z?odzieja. Z drugiej strony, samo zapi?cie nie sprawi, ?e rower b?dzie niewidzialny. Trzeba go w?a?ciwie przypi??, by mie? pewno??, ?e zabezpieczenie spe?ni swoje zadanie.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
Wejdź i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.