Testujemy bikeparki – Leogang / Austria
Źródło: S?awek Bartnik
01 Mar 2016 16:07
tagi:
bikepark, Leogang, enduro
RSS Wyślij e-mail Drukuj
W?a?ciwie, mia? by? to tekst o Saalbach Hinterglemm, gdy? tam w?a?nie udali?my si? z córk? w pewien pó?no wrze?niowy weekend. Wyjazd by? planowany kilka tygodni wcze?niej, i ci?gle przesuwany, a? na sam? granic? pracy parku. Niestety pogoda tu? przed wyjazdem równie? nam nie sprzyja?a, i na miejscu zastali?my ju? tylko cz??? pracuj?cych kolejek, oraz rozmokni?te od opadów deszczu ze ?niegiem trasy. O ile troch? b?ota i niskie temperatury, nie s? nas w stanie zatrzyma?, to brak mo?liwo?ci sprawdzenia x-line, mocno nas zniech?ci?a do dalszego pobytu w tej miejscowo?ci.

Po sprawdzeniu resztki czynnych wyci?gów, jeszcze tego samego dnia przypi?li?my rowery do baga?nika i ruszyli?my w stron? Leogang- Mekki bikerów z ca?ego ?wiata. Nie wiem na czym polega magia tego miejsca, ale gdy tylko zatrzymali?my samochód , poczuli?my przyp?yw energii oraz ?wiadomo??, ?e ten wyjazd b?dzie jednak udany.

opis

opis

Na miejscu przywita? nas du?y darmowy parking, o tej porze sezonu tylko skromnie zaj?ty przez pozytywnie rozkr?conych zjazdami downhillowców. Zapach pieczonej kie?baski i stukanie butelek d?ugo nie dawa?y nam usn??.

opis

Nast?pnego ranka, tu? po przetarciu oczu, szeroki u?miech zago?ci? na naszych twarzach i pozosta? z nami na reszt? dnia. Je?li masz jakie? marzenia zwi?zane z wyjazdem do bikeparku, to b?d? pewien, ?e w Leogangu one si? spe?ni?.

opis

Ju? na samym progu ta?ma do wyci?gania maluchów, aby mog?y dozna? pierwszych wra?e? i rado?ci z grawitacji, upewni?a nas, ?e to miejsce skierowane jest do ca?ych rowerowych rodzin, a nie tylko do profesjonalistów i rozgrywania wysokiej rangi zawodów pucharu ?wiata. Szybka lecz niestety nie tania kolejka, za 35,50 euro/dzie? wynosi na szczyt, na wysoko?ci 1760 metrów. My jednak na rozgrzewk? wybrali?my tras? Hangman 2, zaczynaj?c? si? od stacji po?redniej, jest ona zaprojektowana dla pocz?tkuj?cych zjazdowców, a jej ko?cówka przebiega po p?askim odcinku asfaltowym, kilkominutowy obrót korb? konieczny jest, aby dotrze? ponownie pod wyci?g. Rozgrzani zapakowali?my si? do gondoli z rowerami, opu?cili?my j? tym razem na stacji ko?cowej.

opis

Na górze powita?y nas zalegaj?ce resztki ?niegu i temperatura oko?o 0 stopni. Ta ró?nica temperatur by?a sporym utrudnieniem dla mojej ciep?olubnej córki. Bez d?u?szego wi?c namys?u ruszyli?my w dó? tras? Hangman 1. Ju? po kilkudziesi?ciu metrach napotykamy na l?ni?ce nagie korzenie, w?skie k?adki i wij?ce serpentyny. Nie zak?ócona niczym rozkosz trwaj?ca na d?ugo?ci 2500m!. Trasa ko?czy si? przy stacji po?redniej kolejki, tutaj potrzebne jest kilka minut odpoczynku na z?apanie oddechu i rozlu?nienie rozbudowanej muskulatury, po czym mo?na rusza? w dó?. Tym razem Flying Gangster czyli kolejne 2,5 km trasy i prawie 500m przewy?szenia niezm?conej rado?ci. Widoki oraz ró?norodno?? i ilo?? przeszkód dobitnie przypomina, ?e chwilowo trafili?my do rowerowego raju. Na reszt? dnia pozosta?a to nasza g?ówna ?cie?ka zjazdowa. Odpu?cili?my tras? Speedster, gdy? jest to typowa, szybka pucharówka, momentami piekielnie stroma, aby wykorzysta? w pe?ni jej walory, konieczne jest spore do?wiadczenie zjazdowe.

opis

Nieco zawiedzeni wy??czeniem wyci?gów w Saalbach, kolejnego dnia w Leogangu chcieli?my nadrobi? zaleg?o?ci zjazdowe, tylko krótka przerwa na posi?ek zmusi?a nas do opuszczenia stoku. Doprowadzili?my tym ca?kowitego wyniszczenia naszych zawiasów w nadgarstkach. Rower ze 150mm skokiem to jednak zbyt ma?y kaliber na Leogang. Z ca?? pewno?ci? powrócimy tu w nadchodz?cym sezonie, lepiej przygotowani i z wiedz? po co jedziemy. Rozpocz?cie sezonu
planujemy jednak w Mariborze.

opis

Podsumowanie:
+ szybka gondolka
+ widoki
+ trasy odporne na opady
+ bardzo d?ugie zjazdy o du?ym przewy?szeniu
+ ró?norodno?? tras
+oferta dla ca?ej rodziny

- jako?? ?cie?ek (chocia? pod koniec sezonu mo?na to pomin??)
- cena kolejki

Ocena w?asna 10/10

opis

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz Wykop



Polecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.