Ciemna strona kolarstwa
Źródło: Izabela Sekulska
09 Jan 2015 15:08
tagi:
film, kolarstwo szosowe, doping, Ma?a Królowa
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Zakochani w sporcie i naszych sportowych idolach, woleliby?my nie wiedzie? nic o ciemnej stronie sportu. Czytanie o niej, „przygl?danie si?” jej, niesie za sob? przecie? spore rozczarowanie. Zw?aszcza wtedy, kiedy w ?wiat „wypuszczona” zostanie informacja o kolejnej aferze dopingowej, a jej negatywnym bohaterem jest nasz dotychczasowy ulubieniec. Ciemna strona sportu jednak istnieje. Nie zniknie kiedy b?dziemy unika? tematu i udawa?, ?e jej nie ma.

Filmowcy lubi? tematy sportowe. Filmy o sportowcach to jednak g?ównie filmy o wygranych - tych, którzy si? nie poddali, którzy d?wign?li si? ze sportowego niebytu, cz?sto równie? z ?yciowego dna. ?atwo i wdzi?cznie opowiada si?, a jeszcze lepiej ogl?da obrazy o sportowych, pozytywnych bohaterach. Rzadko mamy do czynienia z filmami fabularnymi, które opowiadaj? o sportowcach „upad?ych”.

Stosowanie dopingu to g?ówny temat filmu, o którym dzisiaj b?dzie mowa. Tego trudnego tematu nie ba? si? podj?? kanadyjski re?yser Alexis Durand-Brault. Zainspirowany histori? kanadyjskiej zawodniczki Genevieve Jeanson nakr?ci? film pt. „Ma?a królowa” (w j?zyku francuskim tak w?a?nie rowerowy slang okre?la rower). Film wywo?a? spore kontrowersje jeszcze zanim na dobre zago?ci? w kinach.

opis

Podczas Mi?dzynarodowego Festiwalu Filmów Franko?skich we francuskim Angouleme ogl?daj?c pocz?tkowe sceny filmu kilkana?cie osób zemdla?o, jedna z nich trafi?a do szpitala, projekcj? filmu przerwano. Czy aby nie by?a to tylko próba promocji filmu? Sceny faktycznie s? do?? nieprzyjemne do ogl?dania, ale czy a? tak drastyczne, ?eby mdle?? W dzisiejszych czasach kiedy filmowcy potrafi? szokowa? nas znacznie bardziej, kiedy ekrany ociekaj? krwi? i przemoc?, scena w której bohaterka pod prysznicem aplikuje sobie kroplówk?, kiedy wk?uta w r?k? ig?a wypada, powoduj?c rozleg?y wylew – nie powinna chyba nikogo przyprawia? o problemy zdrowotne. Bo ?e w pewien sposób przera?a - to nie podlega dyskusji.

Uprawiaj?ca kolarstwo Julie jest zawodniczk? ze ?wiatowej czo?ówki. Na dwa wy?cigi przed ko?cem sezonu prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu ?wiata. Wydaje si?, ?e Julie ma wszystko – wspieraj?cych rodziców (je?d?? za ni? na ka?de zawody), trenera, który potrafi odpowiednio zmotywowa?, dru?yn? w której jest liderk? i która podczas wy?cigów pracuje na ni?, ma pieni?dze i s?aw?. Tyle, ?e za tym wszystkim stoi DOPING, o czym wiemy ju? od pierwszych scen filmu (w pierwszej scenie Julie wyjmuje z lodówki ampu?k? i robi sobie zastrzyk, robi to szybko, odruchowo, jakby w?a?nie wypija?a kolejn? fili?ank? kawy). Ot, codzienny rytua?.

opis

Po tej scenie film nabiera takiego tempa jak gdyby?my ogl?dali film akcji. Do mieszkania, w którym przebywa zawodniczka i jej trener, dzwoni przedstawiciel komisji antydopingowej. Julie jest zdziwiona poniewa? by?a kontrolowana poprzedniego dnia. Zaczyna si? wy?cig… nie ten kolarski, a wy?cig z czasem, który ma za zadanie zniwelowa? skutki dopiero co zrobionego zastrzyku. Tym razem udaje si? oszuka? przeznaczenie. Badanie krwi niczego niepokoj?cego nie wykazuje.

Film ?wietnie pokazuje jak dzia?a system kontroli antydopingowej w kolarstwie. Nie by?a to dla mnie niespodzianka - przeczyta?am o tym wcze?niej w ksi??ce Mai W?oszczowskiej „Szko?a ?ycia”. Zawodnik musi przekazywa? na bie??co (z du?ym wyprzedzeniem) swoje plany dnia. Gdzie b?dzie, co b?dzie robi?. Kontroler mo?e pojawi? si? niespodziewanie, np. o 6 rano w domu zawodnika. Je?li co? zmieni si? w planie, a zawodnik tego w por? nie zaktualizuje, grozi mu zawieszenie. Oddawanie próbek moczu po zawodach to zupe?ne pozbawienie zawodników intymno?ci. Jak wygl?da? Przekonajcie si? sami – jest taka scena w filmie…

Julie trenuje, przygotowuje si? do kluczowych wy?cigów sezonu, pe?na nadziei na zwyci?stwo i nagle dociera do niej wiadomo??, ?e lekarz, który pomaga? jej w dopingowych praktykach zostaje aresztowany, a ona jest na czarnej li?cie zawodników, którym „pomaga?”. Musi odpiera? zarzuty, broni? si?. Co stanie si? dalej? Zach?cam do obejrzenia.

Nie jest to zapewne arcydzie?o kinematografii ?wiatowej, ale to sprawnie nakr?cony film (chocia? dla kolarzy niektóre sceny kolarskie b?d? ma?o wiarygodne). Film budzi jednak sporo emocji i sporo refleksji. Czy rzeczywi?cie kolarstwo jest jednym ze sportów, które niechlubnie wyró?niaj? si? je?li chodzi o stosowanie dopingu? Czy mo?e po prostu system kontroli antydopingowej jest na tyle sprawny, ?e wi?cej osób „wpada”? A je?li tak, to jak jest z innymi dyscyplinami? Ilu jest naprawd? czystych sportowców ze ?wiatowej czo?ówki? Jak bardzo ze swoim zdrowiem, ?yciem igraj? sami zawodnicy, jak bardzo uwik?ani w to s? trenerzy, menad?erzy, lekarze?

opis

Nie wiem jakie cele przy?wieca?y re?yserowi kiedy podj?? decyzj? aby nakr?ci? film na temat dopingu w sporcie. Czy uzna?, ?e to po prostu interesuj?ca historia? Czy uzna?, ?e fabu?a b?dzie „no?na”, wi?c film dobrze si? sprzeda? A mo?e sta?o za tym co? wi?cej? Mo?e mia? jak?? misj?? Nie wiem, ale my?l?, ?e film powinno si? pokazywa? m?odym kolarzom. Ku przestrodze. Wierz?, ?e s? jeszcze trenerzy, dla których w procesie sportowej edukacji pokazanie m?odemu adeptowi kolarstwa takiego filmu b?dzie mia?o g??boki sens.

Bo gdyby patrze? na spraw? tylko i wy??cznie przez pryzmat postaci trenera Julie, to ci??ko by?oby uwierzy?, ?e którykolwiek trener b?dzie mia? „interes” w tym, ?eby jego zawodnik u progu sportowej kariery tak? edukacj? otrzyma?.

Ja jednak wci?? wierz? w to, ?e jest te? jasna strona sportu. Nawet tego zawodowego.


Ma?a królowa
gatunek: Dramat
produkcja: Kanada
premiera: 13.06.2014 - ?wiat
re?yseria: Alexis Durand-Brault
scenariusz: Alexis Durand-Brault
czas: 108 min.

Zdj?cia pochodz? ze strony http://lapetitereine-lefilm.com/photos

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.