O „stylówie” s?ów kilka...
Źródło: Micha? Ficek
23 Apr 2012 09:57
tagi:
Gomola, SzymonBike, styl, ubiór, stylówa
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Pewnie ka?dy z nas potrafi na pierwszy rzut oka rozró?ni? trenuj?cego kolarza od kobiety w podesz?ym wieku jad?cej do sklepu po bu?ki. Kim w takim razie jest "trzepak", dlaczego warto dba? o "stylów?" i co o strojach Naszej dru?yny my?li Szymonbike?

Kim jest Szymonbike? Szymon Kotowski, bo o nim mowa, to zapalony kolarz, twórca jednego z ch?tniej czytanych przez kolarzy blogów o tematyce oko?o-rowerowej. Blog ma na celu u?wiadomienie wszystkim fanatykom dwóch kó?ek, ?e wygl?d i zachowanie podczas jazdy na rowerze odgrywa bardzo wa?n? rol? w tym, jak jeste?my postrzegani przez innych ludzi, w??czaj?c w to bra? kolarsk?. G?ówne za?o?enie opiera si? na tym, ?e skoro ju? je?dzimy na rowerach, dlaczego nie mo?emy wygl?da? jak profesjonali?ci? Kto z nas nie lubi mie? na sobie zazdrosnego wzroku przechodniów?


Styl w kolarstwieTemat, wbrew pozorom, mo?e wydawa? si? kontrowersyjny ze wzgl?du na to, ?e bardzo wiele osób kolarstwo traktuje jako swoj? pasj?, a to, w jakich okularach czy skarpetkach wyjdzie na trening jest spraw? zupe?nie b?ah?. Pomijaj?c ju? fakt, ?e na buty, okulary czy kask musimy wyda? kosmiczn? czterocyfrow? kwot?... Niewa?ne!

Zupe?nie podstawow? umiej?tno?ci? jest rozpoznawanie "trzepaków", którzy charakteryzuj? si? brakiem umiej?tno?ci jazdy na rowerze i zaniedbywaniem wizerunku. Dbanie o "stylów?" to przede wszystkim odpowiedni dobór ubra?, kasku, butów, okularów, skarpetek... Temat rzeka!

Poprosi?em Szymona o ocen? poziomu "stylówy" zawodników naszej dru?yny. Ze wzgl?du na kontrowersyjno?? tematu i fakt, ?e nie ka?dy lubi krytyk?, przes?a?em g?ównie swoje zdj?cia (nie oszcz?dzi?em tak?e Prezesa ;) ). Oto, co otrzyma?em:

Szymonbike
"Poproszono mnie o ocenienie stylówy ekipy Gomola Trans Airco. Ha! ?atwo powiedzie?, tylko jak to zrobi?? Ale jako szymonbike nie mog?em odmówi?. Nie na propozycj? z tej tematyki. Poza tym to sygna?, ?e stylówa zaczyna si? przebija? przez gruby mur nudnego pragmatyzmu i coraz wi?cej osób zaczyna zastanawia? si? nad tym, jak bardzo s? PRO. Dla mnie bomba. Wi?c do dzie?a.


Styl w kolarstwie


Szymonbike
Otrzyma?em kilka zdj?? zawodników Gomoli, podstawi?em obok ka?dego zdj?cie ikon stylów jak Cipo (Mario Cipollini - przyp. autor) czy Pippo (Filippo Pozzato) i wszystko mia?em jak na d?oni. Pierwsze, co rzuca si? w oczy, to brak czegokolwiek bia?ego. Ra??ce uchybienie, przecie? bez tego koloru nie ma mowy o pretendowaniu do bycia PRO. Reperowanie stylówy w tym aspekcie najlepiej, ?eby zawodnicy Gomoli zacz?li od stóp. Buty w najbardziej trzepackim kolorze od razu powinny pój?? do u?pienia, tym bardziej skarpetki, które poza gaf? z kolorami s? do tego za niskie.


Styl w kolarstwie


Szymonbike
Spore mo?liwo?ci poprawy le?? te? na nosach kolarzy Gomoli. Okulary, bo o nich mowa, to w stylówie rzecz ?wi?ta. A aktualnie noszone, szczególnie te z ciemnymi oprawkami, z pewno?ci? jej nie poprawiaj?, wr?cz przeciwnie. Trzepactwem zalatuj? te? spodenki zaprojektowane a'la lata 90-te, o rozmiar za du?e koszulki czy kaski opadaj?ce na oczy.
Chocia? akurat kasków zawodnikom Gomoli inni mog? pozazdro?ci?. Bo mimo tego, ?e Selevy nie s? najpi?kniejszymi kaskami na ?wiecie, to Gomola punktuje tym, ?e s? w teamowych kolorach (+20 do stylówy) i tym, ?e wi?kszo?? nosi takie same (+100 do stylówy).

A wi?c pierwszy krok zosta? wykonany, teraz b?dzie ju? z górki. Tym bardziej, ?e najbardziej czaso- i pracoch?onny etap poprawiania stylówy, czyli zrzucanie zb?dnych kilogramów, nie jest kolarzom Gomoli potrzebny. Nie znam ich osobi?cie, ale ich nogi wygl?daj? mocarnie i by? mo?e pomog? im wygra? niejeden wy?cig, z którego nagrody b?d? mogli przeznaczy? na ulepszanie stylówy. I tego im ?ycz?!”


To nam si? oberwa?o! Ja osobi?cie postaram si? wzi?? sobie rady Szymona do serca, chocia? wiem, ?e proces przemiany z „trzepaka” w „PRO” potrafi by? d?ugotrwa?y i, o czym niestety trzeba pami?ta?, drogi…

Styl w kolarstwie


Zach?cam wszystkich do odwiedzenia bloga Szymona i zastanowienia si? przed ka?dym wyj?ciem na trening, co mog? zrobi?, aby prezentowa? si? lepiej. Znajdziecie tam wiele cennych porad dotycz?cych m.in. doboru butów rowerowych czy skarpetek oraz przydatny s?owniczek niezb?dnych poj?? kolarskich.

Zapraszam na http://szymonbike.blogspot.com/

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.