Co kobiety widz? w kolarzach?
Źródło: Artur Wydra
15 Aug 2012 10:12
tagi:
kolarze, kolarzyki, faceci, kobiety,
RSS Wy┼Ťlij e-mail Drukuj
Zada?em to pytanie kilku paniom, mniej lub bardziej zwi?zanym ze ?rodowiskiem kolarskim. Owe respondentki by?y w rˇ?nym wieku, rˇ?nego wyznania, stanu cywilnego oraz proweniencji. Niektˇre zwi?zane ze ?rodowiskiem kolarskim, inne widuj? kolarzy w telewizji lub zza szyb samochodˇw.

Na pocz?tek dowiedzia?em si?, ?e kobiety ?atwo z nami nie maj?. Cz?ste treningi, weekendowe wyjazdy na zawody, specyficzna dieta. Wi?c co takiego w nas widz?? Za co i czy w ogˇle nas podziwiaj?, doceniaj?? Czy jeste?my w jaki? sposˇb lepsi od innych m??czyzn?

Wygl?d:
Gdy rozmawia?em z kobietami, ktˇre na co dzie? nie maj? styczno?ci z kolarzami, jedynym aspektem, na ktˇry zwraca?y uwag? okaza? si? wygl?d. Nie zauwa?aj? naszych twarzy zas?oni?tych okularami, kask tak?e w tym nie pomaga. Okazuje si?, ?e ca?? uwag? pa? przykuwa, eghmm...ty?ek.

kolarz


Dziewcz?ta i kobiety przebywaj?ce w gronie kolarzy wypowiada?y si? tak:

- Nogi m??czyzny-kolarza nie mog? si? rˇwna? ?adnym innym. Ogolone, opalone, ?adnie umi??nione, naj!
- D?ugie, umi??nione, ale nie przesadnie nogi, szczup?y tors... A gdy zdejmie taki koszulk?, to tylko punktuje wy?ej!
- Nie ukrywajmy, wi?kszo?? kolarzy ma kusz?ce, wysportowane cia?a, nogi ?adniejsze od naszych i p?aski brzuch, o jakim same marzymy.
- Mˇj idea? to wysoki m??czyzna, czyli musi mie? d?ugie, dobrze zbudowane nogi, fajny umi??niony ty?ek. Wielkim plusem jest mo?liwo?? obserwowania kolarzyka bez koszulki, w wi?kszo?ci przypadkˇw bardzo ci??ko oderwa? wzrok, uwierzcie!
- To prawdziwi wojownicy, w tym sporcie nie ma miejsca na aktorstwo, ?el we w?osach i diamenciki w uszach.

Obie grupy pa? (i te nie zwi?zane ze ?rodowiskiem i te, ktˇre s? w?rˇd nas - w charakterze zawodniczek i kibicˇw), jako jedyny punt styczny wskaza?y na nasze, hmm... ty?ki (ktˇre w ka?dej wypowiedzi by?y opisywane jako pierwsze oraz zgrabne i umi??nione).
Cˇ? nam pozostaje? Musimy po?wi?ci? te kilka godzin na si?owni, by wyrze?bi? nie tylko udo i ?yd?, ale tak?e partie mi??ni, na ktˇrych panie tak ochoczo zawieszaj? wzrok.

Kolarz


Charakter:
Tu wypowiada?y si? tylko kobiety ze ä?wiata kolarskiegoö.
Z ich s?ˇw wynika, ?e charakter u kolarzy jest doceniany bardziej ni? wygl?d. Czym, a? tak wyj?tkowym, przekonuj? do siebie kolarze, a nie ma tego pierwiastka u innych facetˇw? Okazuje si?, ?e jest to przede wszystkim pasja. Wed?ug s?ˇw przepytywanych kobiet, m??czyzna, ktˇry ma prawdziw? pasj?, jest ciekawszy i ma wi?cej do zaoferowania, ni? misio sp?dzaj?cy czas przed telewizorem, twierdz?cy, ?e to jego pasja w?a?nie.

- Ka?dy cz?owiek, ktˇry ma pasj? jest intersuj?cy.
- Facet uprawiaj?cy kolarstwo... Dla mnie to jednak przede wszystkim charakter. Kolarz wie, czego chce, potrafi z uporem d??y? do celu, podporz?dkowa? temu d??eniu wszystko. Podziwiam, ile wyrzecze? taki m??czyzna potrafi znie??, to naprawd? trudniejsza sprawa ni? pˇj?cie z dziewczyn? na zakupy.
- Si?a charakteru, kolarstwo nie jest ?atwym sportem. Zawodnicy cz?sto s? zdeterminowani, wyznaczaj? sobie cel i uparcie do niego d???, s? konsekwentni.
- Widzimy ogromn? prace i zaanga?owanie wk?adane w treningi. Bˇl, ?zy, sprawdzian si?y na ka?dym wy?cigu, pokonywanie w?asnych s?abo?ci, walka z przeciwno?ciami, warunkami pogodowymi, a nieraz i z samym sob?. To wszystko pokazuje si?? charakteru kolarza.

kolarz


?ycie codzienne:
Na koniec warto jeszcze doda?, jak kobiety widz? nas w ?yciu codziennym.

- Jest jeszcze jedna rzecz, kolarze si? nie starzej?, na zawsze pozostaj? 20-stoparo letnimi ch?opakami, z dobrym poczuciem humoru i sk?onno?ci? do szale?stw. Co prawda, czasem trzeba za nich my?le?, ale przecie? pe?no jest kobiet z nadmiernie rozwini?tym instynktem macierzy?skim.
- Czasami s? troszk? nieogarni?ci w codziennym ?yciu i trzeba si? nimi zajmowa? jak dzie?mi, ale w sumie jest to takie s?odkie. Do tego s? otwarci, zabawni, mega sympatyczni, nie da si? ukry?, ?e czas z nimi leci zawsze bardzo szybko. Wiek nie ma znaczenia, wygl?daj? i zachowuj? si? wiecznie jak m?odzi ch?opcy, w takim towarzystwie zawsze mo?na si? poczu? m?odszym ni? si? jest. Dlaczego wi?c dziewczyny lubi? kolarzy? To instynkt podpowiada im, gdzie szuka? dobrego kandydata na... m??a!

kolarz


A mo?e chcecie wiedzie?, co faceci widz? w dziewcz?tach uprawiaj?cych ten sport?

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
B─ůd┼║ pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
┬ę 2012-2016 Wszelkie prawa zastrze┼╝one.
Kopiowanie zawarto┼Ťci serwisu zabronione.
All rightÔÇÖs reserved.