MB Race 2016 – prawdziwe GIGA w wersji ULTRA
ĹąrĂłdĹ‚o: Miros?aw Wójcik
20 Oct 2016 10:36
tagi:
MB Race, Gomola Trans Airco
RSS Wyślij e-mail Drukuj
To b?dzie d?ugi artyku?, poniewa? d?ugi jest wy?cig, w którym brali?my udzia?. Megeve, ma?a miejscowo?? we Francji znana jest bardziej jako kurort narciarski, jednak na pocz?tku lipca staje si? prawdziw? kolebk? kolarstwa górskiego. W dniach 1-3 lipca u podnó?a Mont Blanc, ?wiat nale?a? do kolarzy MTB. Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie non profit, które chce promowa? swój region u podnó?a Mt Blanc w Alpach francuskich.

Podczas trzech dni rywalizacji swoj? dyspozycj? mo?na by?o zweryfikowa? na kilku dystansach, oraz w ró?nych odmianach kolarstwa górskiego (MTB ULTRA/MTB CLASSIC/ENDURO/e-BIKE/TANDEM/MB FTT – terenowe wózki inwalidzkie). Impreza by?a skierowana dos?ownie do wszystkich i tylko od ciebie zale?a?o jak d?ugo chcesz podziwia?/cierpie? na przepi?knych alpejskich trasach.

opis

Do wy?cigu namówi? mnie znany (nie tylko na ?l?sku) ultras MTB, który z niejednego kolarskiego bufetu ?ele spo?ywa? – Tomasz Sodowski. Jak si? domy?lacie nie przejechali?my pó? Europy, ?eby wystartowa? na dystansie 30km. Poszli?my po ca?o?ci wybieraj?c dystans MB Ultra, który wg organizatorów mia? liczy? 140km oraz 7000m w gór?. W tym roku wy?cig ten zaliczany by? do Pucharu ?wiata i reklamowany by? jako „najd?u?szy ze wszystkich w Pucharze ?wiata”. Patrz?c na te liczby nie mog?em si? z tym nie zgodzi? i w dniu zapisów nie by?em do ko?ca ?wiadomy jak smakuj? dwa ci??kie etapy u GG zrobione w jednym dniu. Formu?a wy?cigu zak?ada jedno wpisowe w kwocie 58€ za start w wy?cigu ultra, który podzielony jest na 3 dystanse: 70km (3500m+), 100km (5000m+), 140km (7000m+).

opis

Wyboru dystansu uczestnicy dokonuj? na trasie wy?cigu. Nie mieszcz?c si? w limicie czasowym, zawodnik zostaje klasyfikowany na krótszym dystansie. Limity w naszych warunkach pogodowych by?y do?? wy?rubowane. Na starcie pojawi?o si? „a?” trzech Polaków, w tym zaprzyja?niony Sebastian Szarkowicz, na co dzie? ugniataj?cy ?cie?ki w „s?onecznej” Irlandii.
Rejestracja online jest do?? prosta, cho? kilka informacji nie do ko?ca by?o obja?nionych w j?zyku angielskim. Odbiór pakietów dzie? przed startem odby? si? bez problemów i kolejek.

Start o 6:00 nieco komplikuje spraw?, ale emocje i adrenalina dzia?aj? lepiej ni? kawa, wi?c bez problemu i z otwartymi oczami ogarniamy przedstartowy chaos.
3...2...1... START!
Jest grzecznie, bezpiecznie i nikt nie ci?nie od kreski, tak jak na naszych niektórych ?cigach. Lokalesi doskonale wiedz?, ?e nie warto si? podpala? – b?dzie co jecha?. Po kilku asfaltowych kilometrach od razu wbijamy na podjazd, który delikatnie rozci?ga stawk?. Jest nas du?o i wcale nie czu?, ?e rywali ubywa. Pierwszy podjazd pokazuje ju?, ?e lekko nie b?dzie bo ?cie?ki s? strome, w?skie, ?liskie i niebezpieczne.

Zaczyna pada?, pó?niej zaczyna la?, grzmie? a my jeste?my prawie na 1800m – robi si? ciep?o pomimo przeszywaj?cego ch?odu, bo rower to te? klatka Faradaya, tyle ?e w po?owie :)
Jest naprawd? ci??ko, du?o b?ota, technicznych sekcji, singli, zmian nawierzchni od szutru po glin? na garnki, która nie chce odpa?? z kó?. Asfaltu jest bardzo ma?o i tyle ?eby si? zebra? do kolejnych sekcji MTB. Na technicznych sekcjach jeste?my szybsi, wi?c wyprzedzamy kogo tylko si? da, maj?c przy tym sporo zabawy.

opis

Pierwsze 70km mija jak zwyk?e giga, a bufet w Megeve z licznie zebran? publiczno?ci? dodaje mocy na kolejn? cz??? dystansu ULTRA czyli 30km i 1500m+. W tym miejscu zaczynaj? si? schody z od?ywianiem. Mój organizm przestaje tolerowa? zwykle przyjmowane maratonowe jedzenie. ?ele/batony/morele/banany wychodz? mi bokiem i doje?d?aj?c do setnego kilometra mam serdecznie do??. Przemoczony, zzi?bni?ty i na oparach mocy, wk?adam do ust na si?? ser/s?on? kie?bas?/suszone owoce i zapijam col?. Mix prze?wietny. Tak sobie teraz my?l?, ?e gdybym mia? wtedy bu?k? ze schabowym, to wy?cig uko?czy?bym godzin? szybciej z u?miechem na g?bie.

Na bufetach Tomek motywuje mnie do dalszej walki, wiem ?e nogi s? ok, ale paliwo które powinno je nap?dza? jest na wyczerpaniu. Na bufecie w Combloux, mam ochot? si? wycofa?, bo nie ma z czego jecha?. Mas? energii trac? ze wzgl?du na nisk? temperatur?, na kr?cenie nie zostaje ju? nic. Si?om i godno?ciom osobistom (pisownia oryginalna) decyduj? si? jednak na kontynuacj?. Tomek mi odje?d?a, poniewa? jego nap?d pracuje ju? tylko na blacie i podjazdy musi robi? nieco szybciej – na stoj?co! Ku? jaki? czy co? Ja przepycham na oparach ostatnie 40km i 2000m+ i z dystansem 148km i 7027m+ wje?d?am na met?. G?o?ny aplauz publiczno?ci, medal, koszulka i wielka satysfakcja, ?e uko?czy?em.

opis

Najwi?kszym ha?asem zostali nagrodzeni... ostatni finiszerzy na dystansie MB ULTRA 140, którzy zmie?cili si? w limicie czasowym. Niestety nasz kolega Sebastian ze wzgl?du na problemy techniczne zako?czy? rywalizacj? na dystansie MB ULTRA 100. W takich warunkach to i tak wyczyn.

Podsumowuj?c, trasa oznaczona wzorowo, nie mo?na by?o si? zgubi? pomimo mg?y i niskiego pu?apu chmur w górnych partiach. Super kibice, a mieszka?cy przez których posesje przeje?d?ali?my, mocno ?yli tym wy?cigiem. Ludzie, którzy w ?ó?wim tempie zje?d?ali samochodami w dó? mijaj?c si? z kolarzami nie rzucali epitetami, lecz kibicowali ka?demu kolarzowi. By?em pod wra?eniem pana, który na specjalnym stojaku operowa? kilkunastoma du?ymi dzwonkami krów alpejskich robi?c MEGA ha?as – sam oczywi?cie mia? s?uchawki na uszach :) Bufety mog?y by? nieco bogatsze np. w kotlety schabowe :) ale obs?uga mi?a i super pomocna.
Polecam ten wy?cig ka?demu, kto chce si? sprawdzi? w d?ugim, technicznym i ci??kim terenie a przy odrobinie szcz??cia do pogody, b?dzie te? móg? nacieszy? oko.
opis

P.s. Ciekawostka z jednego z bufetów, na który wpadamy razem z Tomkiem:
Pani z obs?ugi zastanawia si? wspólnie z kole?ankami z jakiego kraju przybywamy, bo porozumiewamy si? egzotycznym j?zykiem – na to jej starsza kole?anka ws?uchuj?c si? w nasze szsz...????...???? odpowiada: JUGOS?AWIA! :)

Wyniki:
Vincent ARNAUD (1 open/1 kat) Czas: 09:48:49
.
.

Tomasz Sodowski (53 open/27 kat) Czas 13:46:02
Miros?aw Wójcik (57 open/28 kat) Czas: 13:53:12


Wizualizacja trasy wy?cigu

Komentarze:
rowerowy1989, 21 Oct 2016 15:40
Mont Blanc... Marzenie, przynajmniej dla poczatkuj?cych. Swoj? droga polecam dla wszystkich nowych w MTB par? podstaw w formie fajnych wideo :https://www.youtube.com/playlist?list=PLvoI3enE0zP6y3ezMUxXBYZ1LFJkUtLiH
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.