Jak kask uratowa? mi ?ycie
Źródło: Jacek Sufin
11 Apr 2012 22:36
tagi:
kask, bezpiecze?stwo, wypadek, nie je?d?? bez kasku, crash helmet, never without helmet, je?d?? w kasku, i'm ride with helmet
RSS Wyślij e-mail Drukuj
By?o to podczas edycji jednego z wi?kszych cykli rodzimych maratonów. Start, czterna?cie kilometrów podjazdu i pierwszy zjazd. ?atwy, szeroki szuter, ?adnych trudno?ci technicznych. Stawka nie by?a jeszcze dobrze rozci?gni?ta. Na zje?dzie wyprzedza?em i by?em wyprzedzany. W pewnej chwili, b?d?c w roli wyprzedzaj?cego, nie zachowa?em wystarczaj?cej ostro?no?ci i… to wszystko, co wówczas zapami?ta?em. W sensown? ca?o?? zacz??o si? to uk?ada? dopiero, gdy pojawi?y si? w mej ?wiadomo?ci jakie? bardzo nieostre obrazy, oraz na podstawie opowie?ci ?wiadków zdarzenia.

Po posk?adaniu wszystkich cz??ci tej uk?adanki, wy?ania si? mniej wi?cej taki przebieg wydarze?…
Podczas wyprzedzania zaczepi?em rogiem swojego Scotta o róg innego Scotta, którego dosiada? bardzo m?ody zawodnik. Wówczas obaj zrobili?my pi?kne, wr?cz podr?cznikowe fiko?ki. Najgorszym w skutkach efektem by?a z?amana r?ka m?odszego kolegi. Ja w ostatniej fazie lotu uderzy?em g?ow? w poka?ny i ostry (jak si? pó?niej okaza?o) g?az. To wtedy straci?em przytomno??. Pr?dko?? na tym zje?dzie oscylowa?a w granicach 40 km/h.

Gdy wróci?a mi ?wiadomo??, zobaczy?em nad sob? przera?on? twarz Moniki, kumpeli z teamu. Pyta?a, czy wszystko porz?dku, a ja odpowiedzia?em, ?e chyba z?ama?em kr?gos?up. Jako, ?e Monika jest wzi?t? fizjoterapeutk?, to od razu zobaczy?a mnie w roli swojego pacjenta przez wiele lat… strach w Jej oczach jakby si? wówczas spot?gowa?. Oczywi?cie kr?gos?up by? ca?y, a moje s?owa by?y efektem uderzenia, utraty przytomno?ci i powolnego powrotu do ?wiata ?ywych.

Inni zawodnicy pomogli si? nam pozbiera?, zabezpieczyli rowery i ostrzegali kolejnych nadje?d?aj?cych ?cigantów. Koleg? ze z?aman? r?k? zabrali ratownicy, mnie tak?e chcieli, ale si? upar?em i pojecha?em dalej. Nie by?o to specjalnie m?dre z mojej strony, ale... pewnie to negatywny efekt uderzenia w g?ow? :)

Kask wygl?da? tak:

je?d?e w kasku


je?d?? w kasku


Mo?e nie jest to efektowne rozbicie kasku, bywaj? bardziej spektakularne, ale jestem przekonany, ?e uratowa? mnie, je?li nie przed zej?ciem ostatecznym, to na pewno przed powa?n? kontuzj? lub kalectwem.

Poni?ej kilka fotografii, które powinny sk?oni? do refleksji tych, którzy maj? w?tpliwo?ci, co do zasadno?ci u?ywania kasków.

je?d?? w kasku

je?d?? w kasku


Zbyt drastyczne? Takie mia?y by?... mo?e te obrazki utkwi? w pami?ci tym, którzy upieraj? si?, ?e jazda w kasku to obciach, fanaberia lub co? podobnego.
Pewnie i Wam, którzy na co dzie? u?ywacie kasków, zdarzy?o si? raz czy dwa wyjecha? bez. Nie na zawodach, bo tam jest obowi?zek jazdy w kasku, ale prywatnie. Spotykam si? cz?sto z t?umaczeniem, ?e przecie? jad? tylko kawa?ek, do kolegi, do sklepu, zaraz wracam, nic si? nie stanie.

Znacie Prawa Murphy'ego?
Znacie.

je?d?? w kasku


Kask powinien by? jak buty, a nawet tu? przed. Mo?ecie zapomnie? o wszystkich innych akcesoriach... licznikach, bidonach, r?kawiczkach, czy te? makija?u, ale bez kasku nie macie prawa wsiada? na rower. Nawet, a mo?e przede wszystkim wówczas, gdy jeste?cie dobrymi zawodnikami.
Nie ma ?adnych t?umacze? i wyj?tków.
Je?eli chcecie pope?ni? samobójstwo, to znajd?cie sobie skuteczniejszy sposób, bo ten mo?e doprowadzi? Was do ci??kich i nieodwracalnych urazów. Nie b?d? si? rozwodzi? nad urokami ?ycia, które mo?e by? skutkiem takich urazów.
Jestem przekonany, ?e sami potraficie sobie to wyobrazi?.

never without helmet

Komentarze:
handbikerka, 12 Apr 2012 19:11
dobitne ...
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.