Od przedszkola do... Gomoli
Źródło: Katarzyna Haiski
19 Mar 2014 18:03
tagi:
?wiczy? ka?dy mo?e, przedszkole
RSS Wyślij e-mail Drukuj
?adna to nowo??, ?e aby mie? w swoich szeregach mistrzów, nale?y zaszczepia? pasj? do sportu ju? od najm?odszych lat. Trzymaj?c si? tej zasady przedstawiciele Gomola Trans Airco, na zaproszenie Pani Ma?gorzaty Starosty, odwiedzili Przedszkole Miejskie nr 47 w Rudzie ?l?skiej Bykowinie, szukaj?c w?ród przedszkolaków nast?pców Mai W?oszczowskiej i Marka Konwy.

W pi?tek, 14 marca, z przyjemno?ci? odwiedzili?my dzieci w ich przedszkolu i namawiali?my je do uprawiania sportu, a w szczególno?ci do jazdy na rowerze. Pokazali?my najm?odszym rower MTB, strój kolarski, przyczepk? do wo?enia dzieci, zach?cali?my, by namówili rodziców na wspólne i aktywne sp?dzanie wolnego czasu. Nasza najm?odsza córka, Dominika, która nale?y do grupy Je?yków, ubrana w strój temowy wzbudza?a du?e zainteresowanie w?ród rówie?ników, gdy opowiada?a o rodzinnych wycieczkach rowerowych.

opis


Dzieci pyta?y, czy mog? tak?e startowa? w zawodach. Zaprosili?my ich na tegoroczn? edycj? wy?cigu Ho?da Race, gdzie obok zawodów g?ównych, odb?dzie si? – tak, jak rok temu – wy?cig dla najm?odszych.
Do?? du?e zainteresowanie w?ród naszych s?uchaczy wzbudzi?y trofea z zawodów, które zdobywali zawodnicy Gomola Trans Airco, przyczepka do wo?enia dzieci, a tak?e buty SPD.

opis


Nie pomin?li?my wa?nego tematu, jakim jest bezpiecze?stwo – uda?o si? nam przekona? przysz?ych mistrzów, ?e jazda w kasku jest obowi?zkowa, a rower musi by? wyposa?ony w dzwonek i o?wietlenie.
Zaprezentowali?my tak?e rower biegowy, który ostatnimi laty robi furor? w?ród dzieci i jest doskona?ym rozwi?zaniem, by zaszczepi? w dziecku pasj? ju? w najm?odszych latach.
Jeste?my przekonani, ?e przedszkolaki zapami?taj? nasz? wizyt?, a by? mo?e który? z nich stanie kiedy? na podium jakiego? wa?nego wy?cigu.
Spotkanie odby?o si? w ramach realizacji Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „?wiczy? ka?dy mo?e” i by?o dla nas mi?ym do?wiadczeniem.

opis

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.