Karkonoski Klasyk na widowiskowej rundzie ju? jutro! B?dzie barwnie i g?o?no!
Źródło: Media Karkonoski Klasyk
23 Aug 2013 22:43
tagi:
Karkonoski Klasyk, Grabek Promotion, Jelenia Góra
RSS Wyślij e-mail Drukuj
24 i 25 sierpnia w Jeleniej Górze odb?d? si? Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski. W wy?cigach mog? wzi?? udzia? zarówno zawodowi kolarze, jak i amatorzy. Obie grupy pojad? t? sam? tras? z pi?knym widokiem na Karkonosze.

Górskie Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym odb?d? si? 24-25 sierpnia w Jeleniej Górze. W wy?cigu wystartuj? zawodowi kolarze, bior?cy udzia? w cyklu BG? ProLigii, st?d te? mo?na spodziewa? si? obecno?ci czo?owych polskich zawodników – ju? teraz swoj? obecno?? zapowiedzia?a grupa CCC Polsat Polkowice.

Widowiskowa runda
Tegoroczna edycja zawodów b?dzie wyj?tkowo ciekawa, gdy? zasz?o w niej kilka istotnych zmian, z których najwa?niejsze to: nowa trasa oraz program. Kolarze bior?cy udzia? w sierpniowych zmaganiach b?d? mieli do pokonania now? blisko 17 km. rund? oraz odcinek dojazdowy rozpoczynaj?cy si? na Placu Piastowskim w Cieplicach, a ko?cz?c? si? w Jagni?tkowie ko?o Domu Hauptmanna. To niezwykle widowiskowa trasa z widokiem na Karkonosze.

Karkonoski Klasyk

Amatorzy poczuj? ró?nic?
Zmagania zawodowych kolarzy nie b?d? jedynym wydarzeniem organizowanym w sierpniowy weekend. W niedzielny poranek (25.08) odb?dzie si? start wy?cigu dla mi?o?ników kolarstwa, chc?cych sprawdzi? swoje umiej?tno?ci na profesjonalnie zorganizowanej trasie. Kolarze-amatorzy b?d? mogli wystartowa? na jednym z dwóch dystansów – FUN (44,5 km) lub PRO (77,5 km). Oba wy?cigi poprowadzone b?d? na tej samej p?tli, któr? pó?niej przejad? zawodowcy.

Szukajcie patrolu kibica
Karkonoski Klasyk 2013 b?dzie nie tylko wyzwaniem dla kolarzy, ale równie? dla kibiców. Dla wszystkich, którzy kochaj? rower, 25 sierpnia (w niedziel?) od godziny 9:00 do 18:00 Plac Piastowski w Cieplicach przekszta?ci si? w stref? kolarskiego kibicowania. Pasjonaci dwóch kó?ek b?d? mogli dopingowa? startuj?cych amatorów i profesjonalistów, a tak?e walczy? o nagrody w konkurencjach rowerowych.

Podczas zawodów odb?d? si? Mistrzostwa Polski w Kolarskim Kibicowaniu. Specjalny patrol BG? dostarczy mi?o?nikom kolarstwa zgromadzonym na ca?ej rundzie tr?bki, ko?atki i inne gad?ety kibica, a nast?pnie oceni zaanga?owanie i kreatywno?? poszczególnych grup dopinguj?cych kolarzy. Dla najaktywniejszych przewidziane s? nagrody.

Rowerowe Cieplice
W rejonie startu, na Placu Piastowskim w Cieplicach kibice b?d? mogli ?ciga? si? na rowerach stacjonarnych ogl?daj?c przy tym trasy najciekawszych kolarskich wy?cigów w Europie, przejecha? slalom rowerem cargo (tzw. Babboe) i wzi?? udzia? w konkursach wiedzy o rowerach. Podczas pikniku rowerowego go?ciem specjalnym b?dzie Rafa? Kumorowski, wielokrotny Mistrza ?wiata w trialu. Jego pokazy ob?d? si? kilkakrotnie, bezpo?rednio przy scenie zawodów.

Relacja Live!
Dodatkowo 25 sierpnia Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski b?d? transmitowane na ?ywo w Internecie. Relacja on-line b?dzie dost?pna przez stron? www.live.karkonoskiklasyk.pl. Mi?o?nicy kolarstwa b?d? mogli ?ledzi? zawody amatorów i elity z 5 kamer stacjonarnych i mobilnych
w jako?ci HD. Dodatkowo obraz b?dzie wzbogacony o bie??ce wyniki z trasy, ?ródczasy
i komentarz z kilku miejsc na rundzie wy?cigu.

Karkonoski Klasyk

Transmisja b?dzie przeprowadzona zarówno z zawodów dla amatorów rozgrywanych
w godzinach porannych (9.00- 12.00) jak i BG? Proligi startuj?cej o godz. 13.00.

Organizatorem zawodów jest Grabek Promotion, sponsorem g?ównym Bank BG?. Wi?cej informacji o wy?cigu mo?na zale?? na stronie: www.karkonoskiklasyk.pl

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.