W ten sposób rowery Romet zapewniaj? Ci bezpiecze?stwo!
Źródło: LoveBikes.pl
07 Nov 2020 16:02
tagi:
Romet, bezpiecze?stwo
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Aby móc cieszy? si? wiatrem we w?osach, przemierzaj?c górskie szlaki, le?ne dró?ki czy ?cie?ki rowerowe, trzeba mie? sprz?t, który zapewni nam stabilno?? i bezpiecze?stwo. Sprawd?my, co zrobi?a marka Romet, ?e ich rowery gwarantuj? nam ten najwy?szy komfort jazdy.

Du?o l?ejsza konstrukcja
L?ejszy rower zapewnia zdecydowanie wi?cej korzy?ci. Sprawia, ?e komfort naszej jazdy diametralnie wzrasta, daje poczucie wi?kszej stabilno?ci, zwi?ksza si? te? mo?liwo?? panowania nad naszym jedno?ladem. Na rowerze o l?ejszej masie b?dziemy tak?e mniej m?czy? si? podczas podjazdów, lepiej manewrowa? i omija? przeszkody. Wbrew pozorom b?dzie to przydatne nie tylko podczas przeja?d?ki na górskich szlakach. Takie walory znacznie u?atwi? nam tak?e poruszanie si? po mie?cie. 

Wi?ksza wytrzyma?o??
Wybieraj?c rower marki Romet, nie b?dziemy musieli martwi? si? o jego stan. Wgniecenia, zarysowania czy inne uszkodzenia s? bowiem mu nie straszne. B?dziemy wi?c mogli pozwoli? sobie na naprawd? wiele. W jaki sposób producentowi uda?o si? stworzy? konstrukcj?, która b?dzie jednocze?nie lekka i bardzo wytrzyma?a? Du?y udzia? maj? w tym nowoczesne stopy aluminium, które ukszta?towane za pomoc? najnowszych technologii, staj? si? du?o bardziej solidne i trwa?e.

Amortyzacja na najwy?szym poziomie
Nie wszystkie przeszkody na drodze da si? omin??. Co gro?niejsze wyboje mog? nawet sprawi?, ?e stracimy panowanie nad kierownic?. Jest jednak rozwi?zanie, które pozwala skutecznie zapobiec takim scenariuszom. B?d? nim opony o wi?kszej obj?to?ci. Dzi?ki zastosowaniu takiego wariantu ?adne wstrz?sy na drodze nie wybij? nas z równowagi i tym samym nie popsuj? jazdy. Nie b?dziemy ich bowiem a? tak bardzo odczuwa?.

Niezawodne hamulce
Zapewne ka?dy z nas mia? cho? jedn? sytuacj?, podczas której musia? szybko zatrzyma? rower, aby nie doprowadzi? do zderzenia. Takie wydarzenia bywaj? same w sobie bardzo stresuj?ce, dlatego lepiej mie? pewno??, ?e nasze hamulce nie zawiod? w niespodziewanej sytuacji. Z mark? Romet otrzymujemy intuicyjne hamulce V-break, które zapewni? naprawd? du?? moc, szybko?? i ?atwo?? hamowania.

Deszcz nie straszny
Je?d?enie podczas deszczu zapewne nie jest niczyim hobby, jednak warto by? przygotowanym na ka?d? pogod?. B?oto, ka?u?e i rozpryskuj?ca si? na boki woda nie stanowi? najbezpieczniejszych warunków do jazdy. W wi?kszo?ci rowerów producent zastosowa? b?otniki, które podczas takiej pogody mog? okaza? si? wr?cz niezb?dne. Unikniemy zabrudzenia naszych ciuchów, chlapania na przechodniów czy wspó?towarzyszy, a do tego poprawi si? równie? nasza widoczno?? na drodze.

Ka?dy nas dostrze?e
Zadbanie o w?asn? widoczno?? na drodze, to równie? podstawa naszego bezpiecze?stwa. Brak odpowiedniego o?wietlenia to nie tylko nara?anie si? na wypadek, ale tak?e na mandat. Stawiaj?c na rower tej marki, nie musimy si? jednak martwi? o brak o?wietlenia – odpowiednie lampki do??czone s? do ka?dego modelu. Na szczególn? uwag? zas?uguj? jednak lampki LED zasilane dynamem. W ich przypadku nie musimy k?opota? si? regularn? wymian? baterii, czy zaprz?ta? sobie g?owy ich w??czaniem czy wy??czaniem. Dzia?aj? one w pe?ni automatycznie, a ponadto daj? ?wiat?o o naprawd? du?ej mocy.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.