W ten sposˇb rowery Romet zapewniaj? Ci bezpiecze?stwo!
Źródło: LoveBikes.pl
07 Nov 2020 16:02
tagi:
Romet, bezpiecze?stwo
RSS Wy┼Ťlij e-mail Drukuj
Aby mˇc cieszy? si? wiatrem we w?osach, przemierzaj?c gˇrskie szlaki, le?ne drˇ?ki czy ?cie?ki rowerowe, trzeba mie? sprz?t, ktˇry zapewni nam stabilno?? i bezpiecze?stwo. Sprawd?my, co zrobi?a marka Romet, ?e ich rowery gwarantuj? nam ten najwy?szy komfort jazdy.

Du?o l?ejsza konstrukcja
L?ejszy rower zapewnia zdecydowanie wi?cej korzy?ci. Sprawia, ?e komfort naszej jazdy diametralnie wzrasta, daje poczucie wi?kszej stabilno?ci, zwi?ksza si? te? mo?liwo?? panowania nad naszym jedno?ladem. Na rowerze o l?ejszej masie b?dziemy tak?e mniej m?czy? si? podczas podjazdˇw, lepiej manewrowa? i omija? przeszkody. Wbrew pozorom b?dzie to przydatne nie tylko podczas przeja?d?ki na gˇrskich szlakach. Takie walory znacznie u?atwi? nam tak?e poruszanie si? po mie?cie.á

Wi?ksza wytrzyma?o??
Wybieraj?c rower marki Romet, nie b?dziemy musieli martwi? si? o jego stan. Wgniecenia, zarysowania czy inne uszkodzenia s? bowiem mu nie straszne. B?dziemy wi?c mogli pozwoli? sobie na naprawd? wiele. W jaki sposˇb producentowi uda?o si? stworzy? konstrukcj?, ktˇra b?dzie jednocze?nie lekka i bardzo wytrzyma?a? Du?y udzia? maj? w tym nowoczesne stopy aluminium, ktˇre ukszta?towane za pomoc? najnowszych technologii, staj? si? du?o bardziej solidne i trwa?e.

Amortyzacja na najwy?szym poziomie
Nie wszystkie przeszkody na drodze da si? omin??. Co gro?niejsze wyboje mog? nawet sprawi?, ?e stracimy panowanie nad kierownic?. Jest jednak rozwi?zanie, ktˇre pozwala skutecznie zapobiec takim scenariuszom. B?d? nim opony o wi?kszej obj?to?ci. Dzi?ki zastosowaniu takiego wariantu ?adne wstrz?sy na drodze nie wybij? nas z rˇwnowagi i tym samym nie popsuj? jazdy. Nie b?dziemy ich bowiem a? tak bardzo odczuwa?.

Niezawodne hamulce
Zapewne ka?dy z nas mia? cho? jedn? sytuacj?, podczas ktˇrej musia? szybko zatrzyma? rower, aby nie doprowadzi? do zderzenia. Takie wydarzenia bywaj? same w sobie bardzo stresuj?ce, dlatego lepiej mie? pewno??, ?e nasze hamulce nie zawiod? w niespodziewanej sytuacji. Z mark? Romet otrzymujemy intuicyjne hamulce V-break, ktˇre zapewni? naprawd? du?? moc, szybko?? i ?atwo?? hamowania.

Deszcz nie straszny
Je?d?enie podczas deszczu zapewne nie jest niczyim hobby, jednak warto by? przygotowanym na ka?d? pogod?. B?oto, ka?u?e i rozpryskuj?ca si? na boki woda nie stanowi? najbezpieczniejszych warunkˇw do jazdy. W wi?kszo?ci rowerˇw producent zastosowa? b?otniki, ktˇre podczas takiej pogody mog? okaza? si? wr?cz niezb?dne. Unikniemy zabrudzenia naszych ciuchˇw, chlapania na przechodniˇw czy wspˇ?towarzyszy, a do tego poprawi si? rˇwnie? nasza widoczno?? na drodze.

Ka?dy nas dostrze?e
Zadbanie o w?asn? widoczno?? na drodze, to rˇwnie? podstawa naszego bezpiecze?stwa. Brak odpowiedniego o?wietlenia to nie tylko nara?anie si? na wypadek, ale tak?e na mandat. Stawiaj?c na rower tej marki, nie musimy si? jednak martwi? o brak o?wietlenia ľ odpowiednie lampki do??czone s? do ka?dego modelu. Na szczegˇln? uwag? zas?uguj? jednak lampki LED zasilane dynamem. W ich przypadku nie musimy k?opota? si? regularn? wymian? baterii, czy zaprz?ta? sobie g?owy ich w??czaniem czy wy??czaniem. Dzia?aj? one w pe?ni automatycznie, a ponadto daj? ?wiat?o o naprawd? du?ej mocy.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
B─ůd┼║ pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
┬ę 2012-2016 Wszelkie prawa zastrze┼╝one.
Kopiowanie zawarto┼Ťci serwisu zabronione.
All rightÔÇÖs reserved.