Zadbaj o swoje bezpiecze?stwo – zainwestuj w odblaski na rower!
Źródło: LoveBikes.pl
13 Dec 2017 21:46
tagi:
odblaski, bezpiecze?stwo
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Rowerzy?ci s? zdecydowanie mniej aktywni jesieni? i zim?, ale nie oznacza to, ?e nie ma ich wcale. Wielu ludzi podró?uje do pracy rowerem, dlatego, ?e takie rozwi?zanie jest nie tylko ekonomiczne, ale tak?e zdrowsze. Warto jednak pami?ta?, ?e poruszanie si? po drodze nara?a nas na ró?ne niebezpiecze?stwa, zw?aszcza teraz – kiedy s?o?ce zachodzi wcze?niej. Aby czu? si? w zupe?no?ci bezpiecznym, trzeba pami?ta? o odblaskach – sprawd?, jakie odblaski s? najlepsze na rower!

Odblaski dla rowerzysty – czy s? konieczne?

Ka?dy z nas wie, ?e bezpiecze?stwo na drodze jest bardzo wa?ne – cz?sto wypadki s? win? nieuwagi, rozkojarzenia, a tak?e – braku odblasków. Tote? inwestycja w te drobne elementy jest dobrym pomys?em, aby chroni? zarówno siebie, jak i ca?? nasz? rodzin?.

Konieczno?? noszenia odblasków po zmroku jest niezaprzeczalna – zauwa?a specjalista z kamizelkiodblaskowe.com.pl. – Bez odpowiednich oznacze? jeste?my widoczni zaledwie z 20–30 metrów, co zwi?ksza szanse na to, ?e zostaniemy potr?ceni przez kierowc?, który albo w ogóle nas nie zobaczy, albo zobaczy zdecydowanie za pó?no.

Warto mie? na uwadze to, ?e rowerzy?ci to grupa, która szczególnie nara?ona jest na wypadki. Je?d?? oni znacznie szybciej, ni? porusza si? po drodze przeci?tny pieszy. St?d zauwa?enie takiego rowerzysty jest dla kierowców trudniejsze. Jednak z odpowiednimi gad?etami odblaskowymi na rower zapewniamy sobie widoczno?? ju? z ponad 120 metrów – jest to odleg?o??, która daje kierowcy czas na odpowiedni? reakcj?.

Jakie odblaski rowerowe wybra??

Spo?ród bogatej oferty odblasków dla rowerzystów nale?y wybra? te, które oka?? si? najlepsz? opcj? dla nas. Musimy dopasowa? je do naszych preferencji i przeznaczenia. Je?eli poruszamy si? g?ównie po mie?cie, to z pewno?ci? wystarczaj?ca oka?e si? kamizelka odblaskowa dla rowerzystów. Jej uniwersalny rozmiar pozwala dopasowa? j? do naszego cia?a i tym samym zapewni? nam odpowiednie zabezpieczenie.

Kamizelki odblaskowe dla rowerzystów mo?emy zast?pi? szelkami odblaskowymi lub w ogóle ubraniami odblaskowymi na rower – mo?e to by? koszulka, chusta czy nawet bluza odblaskowa. Ich zalet? jest to, ?e nie kr?puj? ruchów, s? wygodne i w zupe?no?ci wystarczaj?ce, aby nas chroni?.

?wietnym zabezpieczeniem z pewno?ci? oka?e si? te? r?kaw odblaskowy na rower – jego plusem jest ?atwo?? montowania. Wygodny rzep pozwala regulowa? zapi?cie i tym samym lepiej dopasowuje si? do rowerzysty. Mo?na przyczepi? go do r?ki, ale tak?e zamocowa? na samym rowerze, np. ramie.

Zawsze te? mo?emy wyposa?y? nasz sprz?t w dodatkowe o?wietlenie. Lampki rowerowe, np. silikonowe, z pewno?ci? s? podstawowym elementem, jaki powinien posiada? ka?dy rower. Same odblaski nie wystarcz? – o?wietlenie nie tylko u?atwi nam poruszanie si? po zmroku czy w nocy, ale poinformuje kierowc? o naszej obecno?ci na drodze.

Jakie odblaski na rower wybra? dla dzieci?

W pierwszej kolejno?ci w odpowiednie odblaski na rower powinni?my wyposa?y? dzieci. Je?eli wypuszczamy naszego malucha do szko?y rowerem, to nie mo?emy zapomina? o tym, ?e bez oznacze? jest on nara?ony na wiele niebezpiecze?stw – podkre?la ekspert z kamizelkiodblaskowe.com.pl. – W ofercie wyst?puje wiele ciekawych rozwi?za?, które nie tylko spodobaj? si? naszym pociechom, ale b?d? spe?nia? tak?e najwa?niejsze zadanie – odpowiednio je chroni?.

Swoje zadanie spe?nia? b?dzie na pewno kamizelka odblaskowa, ale ?eby upewni? si?, ?e dziecko b?dzie chronione nawet wtedy, gdy o niej zapomni, mo?emy do plecaka naszego malucha doczepi? drobne elementy odblaskowe – zawieszki i naklejki. I nie zapomnijmy o najwa?niejszej rzeczy – lampki rowerowe to podstawa!

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.