Dlaczego warto przyzwyczaja? dziecko do roweru?
Źródło: LoveBikes.pl
07 Oct 2017 12:32
tagi:
dizecko, rower, korzy?ci
RSS Wy┼Ťlij e-mail Drukuj
Jedni kupuj? swoim dzieciom drony, inni konsole najnowszej generacji. My proponujemy podarowa? swojej pociesze rower. Je?eli my?lisz, ?e taki prezent by? dobrym pomys?em dekad? lub dwie temu, to nic bardziej mylnego. Mamy kilka argumentˇw przemawiaj?cych za tym, ?e nadal jest to bardzo dobry pomys?.

Alternatywa dla komputera

W ostatnich czasach mo?na zauwa?y?, ?e coraz m?odsze dzieci korzystaj? z komputerˇw, tabletˇw czy smartfonˇw i sp?dzaj? przed nimi bardzo du?o czasu. Rower jest ?wietnym sposobem na zach?cenie ich do innego sposobu na spo?ytkowanie wolnego czasu. Dodatkowo, dziecko b?dzie mia?o pretekst do tego, by spotyka? si? z rˇwnie? posiadaj?cymi rower rˇwie?nikami. Oczywi?cie bez roweru tez jest to mo?liwe, ale jednak coraz cz??ciej okazuje si?, ?e co bardziej introwertyczne dzieci zbyt ?atwo koncentruj? si? na zabawie przed komputerem lub tabletem ni? na innych czynno?ciach.

dzieci na rowerze

Okazja do sp?dzania czasu z dzieckiem

Je?eli wszyscy cz?onkowie rodziny posiadaj? rowery to warto organizowa? wspˇlne wycieczki rowerowe, najlepiej poza miasto. To naprawd? doskona?y sposˇb na rodzinn? integracje i obcowanie z natur?. Zw?aszcza w czasach, gdy wi?kszo?? z nas jest zabiegana, a wra?enie coraz wi?kszego braku czasu jest odczuwalne nie tylko w?rˇd doros?ych, lecz rˇwnie? ľ rykoszetem ľ w?rˇd maj?cych coraz mniejszy kontakt z rodzicami dzieci. Wspˇlne zwiedzanie okolicy a nawet pokonywanie tras o rˇ?nej trudno?ci przyniesie wiele rado?ci Twoim dzieciom ale rˇwnie? i Tobie. Stawiaj?c i podejmuj?c wyzwania zach?cisz dzieci do udzia?u w nich. Do przygotowania wycieczki warto zaanga?owa? wszystkich cz?onkˇw rodziny i uwzgl?dni? w nich takie elementy jak: planowanie trasy na mapie, przygotowanie i sprawdzenie rowerˇw, sprawdzenie pogody czy te? sprawdzenie lokacji, ktˇre warto odwiedzi? po drodze. W ten sposˇb zadbamy nie tylko o odpowiedni? ilo?? ruchu dla naszych pociech ale pozwolimy rˇwnie? na rozwˇj wielu innych przydatnych umiej?tno?ci.

Skoro jeste?my przy planowaniu nale?y pami?ta?, ?e ka?da wycieczka wymaga odpowiedniego przygotowania naszego roweru. Dostosuj tras? do rodzaju Twojego bicykla, sprawd? jego stan techniczny w tym ?a?cuch, hamulce i czy ?adna ze ?rub mocuj?cych istotne elementy nie jest poluzowana. W przypadku je?eli uznasz, ?e ju? czas na kupno nowego jedno?ladu to warto zainteresowa? si? odpowiednimi parametrami dostosowanymi pod jego u?ytkownika (rozmiar roweru, geometria ramy itp.). W tym wypadku warto zapozna? si? z ofert? internetowych sklepˇw rowerowych oferuj?cych bezp?atn? pomoc konsultanta, spor? baz? produktˇw i atrakcyjne ceny.

rodzina na rowerach

To jest zdrowsze!

Od lat lekarze alarmuj?, ?e dzieci coraz wi?cej siedz?, a mniej si? ruszaj? ľ co si?? rzeczy przek?ada si? na ich postaw?. Rower stanowi ?wietn? przeciwwag? i pomaga w rozwoju fizycznym dziecka. Robi to na wiele sposobˇw, zarˇwno przez budowanie ogˇlnej wytrzyma?o?ci, formy jak i trenowanie zmys?u rˇwnowagi czy my?lenia przestrzennego. Nie wspominaj?c ju? o samym fakcie przyzwyczajania do aktywno?ci fizycznej i kojarzeniu jej z pozytywnymi bod?cami.

Nie sposˇb tez nie wspomnie? i o tym, ?e w czasach, gdy coraz cz??ciej pojawiaj? si? ostrze?enia przed rosn?cym odsetkiem dzieci z nadwag?, jazda na rowerze mo?e pomˇc w uchronieniu Twoich pociech przed t? przypad?o?ci?. Oczywi?cie nie zast?pi to zdrowego od?ywiania, ale z pewno?ci? przyczyni si? do prawid?owego rozwoju. Warto pozna? efekty i korzy?ci z jazdy na rowerze.

Skoro jednak o zdrowiu mowa, nie zapomnij o najwa?niejszym czyli bezpiecze?stwie. Warto uczy?, ?e kask jest istotnym elementem ekwipunku ka?dego rowerzysty, ktˇry uchroni nas od urazˇw nawet przy niegro?nie wygl?daj?cym upadku.

Dziecko doro?nie, korzy?ci zostan?

Wyrobienie nawyku jazdy na rowerze ma wiele korzy?ci. Nawet je?eli po jakim? czasie dziecko zrobi sobie wieloletni? przerw? od roweru, zawsze ch?tniej do niego wrˇci, ni? kto?, kto nigdy wcze?niej z niego nie korzysta?. Nale?y te? pami?ta?, ?e w doros?ym ?yciu rower jest naprawd? doskona?? alternatyw? dla samochodu lub autobusu, gdy trzeba szybko przemie?ci? si? w obr?bie miasta.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
B─ůd┼║ pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
┬ę 2012-2016 Wszelkie prawa zastrze┼╝one.
Kopiowanie zawarto┼Ťci serwisu zabronione.
All rightÔÇÖs reserved.