Wady i zalety poszczegˇlnych rodzajˇw hamulcˇw rowerowych
Źródło: LoveBikes.pl
04 Sep 2017 19:48
tagi:
hamulce, rolkowe, tarczowe, v-brake
RSS Wy┼Ťlij e-mail Drukuj
Hamulce rowerowe to skomplikowany uk?ad w rowerze, na ktˇrym na pewno nie powinno si? oszcz?dza?. Od jako?ci hamulcˇw rowerowych, zale?y nasze bezpiecze?stwo na drodze.

Zadaj?c sobie pytanie, jakie hamulce wybra? do swojego roweru, odpowied? najcz??ciej znajdziesz w swoim typie roweru. Po prostu w wielu przypadkach nie b?dziesz mia? du?ego pola do popisu. Rowery miejskie najcz??ciej wyposa?one s? w hamulce rolkowe, a w rowerach gˇrskich znajdziesz hamulce tarczowe. Hamulce V-brake spotykane s? przewa?nie w rowerach MTB. Jakie s? wady i zalety poszczegˇlnych rodzajˇw hamulcˇw rowerowych? Przyjrzymy si? hamulcom V-brake, tarczowym i rolkowym.

Hamulce V-brake

Hamulce V-brake


Hamulce tego typu zamocowane s? do wide?ek ramy, ich konstrukcja przypomina d?ugie ramiona, do ktˇrych bezpo?rednio s? zamontowane klocki hamulcowe, przez te ramiona przechodzi linka zaciskowa, ktˇra po??czona jest na sta?e z jednym ramieniem. Po zaci?ni?ciu klamki hamulcowej linka skraca si?, co sprawia, ?e klocki dociskaj? obr?cz roweru. Tego typu hamulce stosuje si? g?ˇwnie w rowerach MTB. Do zalet hamulcˇw V-brake, ktˇre s? bardzo popularnymi hamulcami szcz?kowymi, zalicza si? na pewno to, ?e s? tanie i s? ?atwe w serwisowaniu. Wyrˇ?niaj? si? dosy? dobr? si?? hamowania, ale mimo ?e sprawdzaj? si? na p?askim terenie, to jednak deszcz czy b?oto wp?ywa na obni?enie skuteczno?ci hamowania i to jest najwi?ksza wada tego tych hamulcˇw.

Hamulce tarczowe

Hamulce tarczowe


Je?li mowa o hamulcach tarczowych, to wyrˇ?niamy tutaj hamulce hydrauliczne i mechaniczne. Te hamulce w odrˇ?nieniu od innych podczas hamowania nie wywieraj? nacisku na obr?cz ko?a roweru, tarcza hamulcowa zamocowana jest do piasty, a zaci?ni?cie klamki sprawia, ?e t?oczki zaciskaj? si? na tarczy i to powoduje skuteczne hamowanie. Hamulce tarczowe wyrˇ?niaj? si? du?o wi?ksz? si?? hamowania, ?wietnie sprawdzaj? si? w ka?dych warunkach atmosferycznych. Do wad tego rozwi?zania na pewno nale?y wysoka cena tych hamulcˇw, ale tak?e to, ?e s? trudniejsze do naprawy w terenie. Jaka jest rˇ?nica pomi?dzy hamulcami hydraulicznymi a mechanicznymi? Hamulce hydrauliczne wyrˇ?niaj? si? wi?ksz? si?? hamowania i ?wietnie sobie radz? w ka?dych warunkach atmosferycznych.

Hamulce rolkowe

Hamulce rolkowe


Hamulce rolkowe uwa?ane s? za bezawaryjne, wyrˇ?niaj? si? odporno?ci? w ka?dych warunkach atmosferycznych. Ca?y system hamowania znajduje si? w ?rodku piasty. Ten typ hamulcˇw najcz??ciej spotykany jest w rowerach miejskich. Do zalet nale?y na pewno to, ?e hamulec jest szczelnie zamkni?ty, jest wi?c odporny na piasek czy inne zanieczyszczenia. Do wad nale?y m.in. to, ?e podczas d?ugich wypraw, przegrzewaj? si?. Hamulce nie nadaj? si? te? do rowerˇw, ktˇre wymagaj? du?ej si?y hamowania, nie sprawdz? si? na przyk?ad w rowerach gˇrskich.

Bez wzgl?du na to, jakie hamulce zamontujesz w swoim rowerze, na pewno warto zadba? o to, by by?y one dobrej jako?ci. Tutaj: https://www.rowertour.com/c/61/hamulce, znajdziesz hamulce takich przoduj?cych marek jak Shimano czy Campagnolo. W ofercie na pewno znajdziesz co? dla siebie.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
B─ůd┼║ pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
┬ę 2012-2016 Wszelkie prawa zastrze┼╝one.
Kopiowanie zawarto┼Ťci serwisu zabronione.
All rightÔÇÖs reserved.