3. Górska P?tla UBS 12:12
Źródło: Tomek Solecki
15 Apr 2016 21:16
tagi:
Brenna, Górska P?tle, UBS 12:12
RSS Wyślij e-mail Drukuj
To ju? 3. P?tla, organizowana przez Ultra Beskid Sport i zarazem mój trzeci w niej udzia?. P?tla, któr? okre?la si? jako „komfortowe ultra”. I to jest prawda, jest to bieg, którego trasa jest „biegowa”, którego czas trwania to tylko 12 godzin i bieg, gdzie mo?na startowa? parami. Dla pocz?tkuj?cych dobre miejsce na debiut, a dla starych wyjadaczy dobry rozruch przed sezonem. Dla wszystkich dobra zabawa i najlepiej wyposa?ony bufet z wszystkich imprez w jakich mia?em okazj? uczestniczy?.

Celem tegorocznego startu by?o zrobienie 5 kó?ek niezale?nie od uzyskanego czasu i zaj?tego miejsca (nie zawsze trzeba wygrywa?). Sukcesem w realizacji za?o?onego celu by?a konsekwentna realizacja za?o?onego planu biegu. A plan by? prosty: biec tam gdzie si? da biec. I?? ?wawym krokiem, tam gdzie trzeba i??. Je?? i pi? na ka?dym punkcie kontrolnym oraz jak b?dzie potrzeba na trasie. Przebra? si? w suche ciuchy po 2 lub 3 p?tli.


opis

Punktualnie o godzinie 12:12 prawie 200 osób ruszy?o na p?tl? licz?ca 15,6km z przewy?szeniem 800m (podobno przewy?szenia to najwa?niejsza rzecz podczas biegu). Znaj?c tras? wiedzia?em, gdzie mo?na biec, a gdzie trzeba i??. Pierwsze 2km to przyjemny asfalt, nast?pnie ok. 2,5km wspinania si? pod gór?. Potem troch? w dó? i troch? pod gór?. Na chyba 9km zaczyna si? odcinek (na 13 jest ostatni podbieg na Stary Gro?) prawie biegowy i zbiegowy, a? do mety.


opis

Pierwsze kó?ko postanowi?em zacz?? powoli, tak ?eby nie straci? du?o si?y na samym pocz?tku, ale na tyle szybko ?eby zmie?ci? si? w 2 godzinach. No i na pocz?tek trzeba by?o zobaczy? jakie jest pod?o?e. Krok za krokiem powoli (bo ?niegu troch? by?o, a i b?otko te? si? znalaz?o) docieram do przepaku, a na nim cola, talerz makaronu i w drog? (skrócenie czasu na przepakach do minimum… bo i po co siedzie? jak mo?na biec). Druga p?tla nie ró?ni si? zbytnio od pierwszej. Znów powoli do przodu. W my?lach nastawienie na z?amanie 2 godzin. No i si? udaje. Pogoda na razie sprzyja bieganiu.


opis

Na drugim przepaku pije duuu?o, baaardzo duuuu?o coli, pakuj? czo?ówk? do plecaka, talerz z ry?em do r?ki i w drog?. Jak zwykle pierwsze 2km to bieg, ale ju? potem podej?cie daje o sobie powoli zna?. Jestem zbyt mocno skupiony na biegu, ?eby z kim? rozmawia? na trasie. Raczej tylko „hej, dajesz rad?”. Na szcz??cie jest ?nieg i fajnie si? biegnie. Na zbiegach mo?na troch? przyspieszy?, bo kamienie schowane s? pod ?niegiem. Zaczyna si? robi? ciemno, ale jeszcze nie na tyle ?eby korzysta? z czo?ówki.

Po trzeciej p?tli siadam na chwil? i robi? przepak ciuchów. Cudowne uczucie mie? na sobie co? suchego. Kolejny talerz z ry?em do r?ki i w drog?. Czo?ówka w??czona, bo ju? ciemno dooko?a. S?uchawki do uszów i w??czam muzyk?, ?eby troch? g?ow? odci??y?. Na podej?ciach kijki pracuj? ostro, nie ma ?e boli. Czo?ówka daje mocne ?wiat?o wiec mo?na biec.


opis

Koniec czwartej p?tli. Jest czas ?eby zrobi? pi?t? i jeszcze troch? si?. Decyzja biegn?. Biegn? i obliczam sobie ile czasu mi to zajmie. Po 2km oblicze? wychodzi, ?e b?dzie dobrze. Niestety podej?cia robi? swoje i zamiast godziny robi si? pó?torej… zaczyna si? nerwówka. Coraz cz?stsze spogl?danie na zegarek. Mijam po drodze coraz wi?cej osób. Po 5km pad?y baterie w odtwarzaczu – koniec muzyki. Mówi? sobie „teraz tylko g?owa mo?e mnie uratowa?!” Podbieg, zbieg, troch? p?askiego i tak ca?y czas do przodu. Czas nieub?aganie ucieka. Biegnij Tomek, biegnij mówi? sobie. Ostatni zbieg. Przekraczam mostek i wzd?u? Brennicy do upragnionych kie?basek.


opis


Jest i ona META. Po 11 godzinach i 47 minutach

Podsumowuj?c zawody mog? powiedzie?, ?e:

Za?o?ony cel zosta? zrealizowany! Pogoda dobra na ultra. Dobra reakcja ?o??dka na jedzenie w biegu. Cola, cole i jeszcze raz cola
Mocna g?owa.
Zero kontuzji.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.