Oakley RPM, okulary szyte ma miar?
Źródło: Justyna Markiewicz
28 Mar 2016 10:33
tagi:
okulary, oakley, rpm
RSS Wyślij e-mail Drukuj
O okularach Oakley s?ysza?am wiele i by?y to tylko pozytywne opinie. Niektórzy przekonywali mnie wr?cz, ?e produkty tej marki s? dla sportowca tym, czym wieczne pióro dla pisarza. Po prostu nie mo?na ich nie mie?. I nie chodzi tu o snobizm, czy te? tak zwan? stylów?. Te okulary, pod ka?dym wzgl?dem s? doskona?e - mówili. Maj? jednak?e jedn?, male?k? wad?… jak wszystko, co dobre, nie s? tanie. Ta niedogodno?? sprawia?a, ?e nie by?o mi dane zweryfikowa? zas?yszanych opinii. Do niedawna…

Pewnego s?onecznego dnia poproszono mnie, bym przetestowa?a jeden z modeli oferowanych przez Oakley’a. Nie jest to wprawdzie najnowszy model, ale wci?? na topie i wci?? maj?cy uznanie w?ród sportsmenek.

RPM, bo o nim mowa, to na pierwszy rzut oka… zwyk?e okulary. Bez fajerwerków, bez wymiennych szkie?, ba nawet nie s? to szk?a fotochromowe.

Ta pozorna zwyk?o??, po pierwszym bli?szym kontakcie, pryska niczym ba?ka mydlana. RPM przekonuj? do siebie czym? wa?niejszym. Przez te kilka lat sp?dzonych w siode?ku, mia?am niezliczon? ilo?? okularów. Ró?nych marek, z ró?nymi szk?ami… które, gdy by?y wymienne, to po jakim? czasie ulega?y uszkodzeniu (pewnie z powodu ci?g?ej zamiany szkie?). Zdarza?o si?, ?e podczas upadków zwyczajnie p?ka?y oprawki, niektóre by?y bardziej wygodne, inne mniej… ale po raz pierwszy do?wiadczy?am uczucia „zakochania si? od pierwszego wejrzenia”, a dok?adnie to od pierwszego dotyku :)

Wyj??am Oakley’e z etui i pierwsze, mocno pozytywne, wra?enie… s? szalenie lekkie (zwa?y?am – 20g). Przy tej lekko?ci, granicz?cej z zwiewno?ci?, wygl?daj? solidnie - tak oprawki jak i szk?a. Nie sprawiaj?, pod ?adnym pozorem wra?enia, ?e podczas upadku mia?yby dozna? jakiegokolwiek uszczerbku (to oczywi?cie zweryfikuje ?ycie, ale jestem przekonana, ?e w przypadku jakiej? kraksy, to bardziej ja ucierpi? ni? one).
opis

Po za?o?eniu odnios?am wra?enie, ?e s? zrobione dla mnie, na miar? – pasuj? pod ka?dym wzgl?dem. Zauszniki, noski, wielko?? szkie?, szeroko?? – wszystko si? zgadza. Czas wi?c na testy w terenie. Jako, ?e za kilka dni wybiera?am si? w bardziej s?oneczny zak?tek naszego kontynentu, to zaprosi?am do jazdy nowe Oakley’e. Na wszelki wypadek zabra?am tak?e swoje stare okulary… okaza?o si?, ?e zupe?nie niepotrzebnie.

Przejrzysto?? szkie? jest w tych okularach znakomita, oczy si? nie m?cz? nawet podczas kilkugodzinnych jazd. Dopasowanie, o którym wspomina?am, powoduje ?e nic nie przeszkadza, nie uciska… po prostu nie czujesz, ?e masz cokolwiek na nosie. Szk?a nie paruj?, nawet podczas powolnych i mozolnych podjazdów. W trakcie szybkich i d?ugich zjazdów okulary chroni? doskonale oczy – wiatr nie „podwiewa”, oczy nie ?zawi?, tak jak zdarza?o si? to podczas u?ywania produktów innych marek, a noski trzymaj? znakomicie okulary na swoim miejscu.

Musia?am rozwia? jeszcze jedn? w?tpliwo??. W MTB istotnym parametrem jest przepuszczalno?? ?wiat?a. To ten parametr, w du?ej mierze decyduje o tym, czy po d?ugiej je?dzie w pe?nym s?o?cu i nag?ym wjechaniu w mocno zacieniony, le?ny odcinek nie doznamy przez kilka sekund efektu „?lepca”. Takie historie ko?czy?y si? czasem do?? przykro, przecie? to MTB, naje?one tym co lubimy… kamieniami, korzeniami ect.

Zazwyczaj, by unikn?? niespodzianek z tym zwi?zanych, na wy?cig zak?ada?am szk?a bez przyciemniania, w 100% prze?roczyste (albo fotochromy, które jednak potrzebuj? chwili na reakcj? i zmian?). Okazuje si?, ?e RPM daj? sobie znakomicie z tym rad? – po prostu, podczas szybkiego wjazdu z pe?nego s?o?ca w mocno zacieniony odcinek… wszystko wida?. Taki pozorny drobiazg, a ile? rado?ci.

Reasumuj?c, zdecydowanie polecam Oakley RPM – ja ju? jestem w nich zakochana… bo, co wa?ne dla kobiet, poza wszystkimi ich zaletami technicznymi, s? po prostu ?adne. Ta pozorna prostota, o której wspomnia?am na wst?pie, jest ich mocn? stron?.
W zasadzie moja pozytywna, acz subiektywna opinia, nie powinna specjalnie dziwi? – to przecie? Oakley, to nie jest przypadkowa marka i nie s?dz?, by ich produkty pozostawia?y jaki? wielki margines na niezadowolenie.

opis

Testowane okulary, to wersja z bia?ymi oprawkami z fioletowymi akcentami i tak?e fioletowymi szk?ami. Dost?pne s? w kilku innych wersjach kolorystycznych – tak oprawek, jak i szkie?.

W komplecie otrzymujemy sztywne etui, woreczek (który jednocze?nie pe?ni rol? mi?kkiej ?ciereczki), certyfikat oraz komplet zapasowych nosków.


Technicznie:

- materia? z jakiego wykonano oprawki to Propionian, u?yta technologia to O-Matter®, oprawki charakteryzuj?ca si? niezwykle nisk? wag? przy maksymalnej wytrzyma?o?ci na uszkodzenia mechaniczne

- soczewki wykonane s? z wysokiej jako?ci materia?u – Plutonite, w technologii High Definition Optics (HDO)

- filtry UVA, UVB, UVC – zatrzymuj? w 100% promieniowanie, a tak?e szkodliwe ?wiat?o niebieskie a? do 400 nm

- polaryzacja w technologii HDPolarized ™


Okulary do testów dostarczy?a Agencja Fashion PR

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.