Poco Loco. Apetyt na ?ycie
Źródło: Izabela Sekulska
25 Jan 2016 09:28
tagi:
poco loco, tomek kowalski, agnieszka korpal, historia przerwanej mi?o?ci, magisterkowalski.blog
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Nie wiem jak to jest u Was, ale dla mnie okres jesienno - zimowy jest do?? trudny. Wtedy, kiedy dzie? jest taki krótki, s?o?ca ma?o, szukam motywacji nie tylko do treningów, ale i do ?ycia. Jedn? z moich pasji jest czytanie, wi?c i w literaturze staram si? odnale?? impuls do dzia?ania. Je?li potrzebujecie tego samego, to zapraszam do przeczytania krótkiej recenzji wyj?tkowej ksi??ki.

Nie jest to ksi??ka ani o kolarzach ani o rowerze, chocia? jej bohaterowie i z rowerem ca?kiem sporo w swoim ?yciu mieli do czynienia.

Ca?kiem mo?liwe, ?e ich znacie, ?e o nich s?yszeli?cie, a mo?e nawet spotkali?cie si? na jakich? zawodach, maratonie biegowym czy rowerowym albo rajdach przygodowych.

Mog?oby si? wydawa?, ?e bohaterem ksi??ki „Magisterkowalski.blog Historia przerwanej mi?o?ci” jest wy??cznie autor tytu?owego bloga, Tomek Kowalski. Nie, chocia? owszem wi?cej fragmentów to te autorstwa Tomka. Jest jeszcze Agnieszka Korpal, dziewczyna Tomka i sportowa partnerka. Jej wspomnienia s? nie mniej ciekawe.

On – Tomek Kowalski energiczny, weso?y, dusza towarzystwa, tysi?c pomys?ów na ?ycie, zdobywca wielu górskich szczytów, w historii himalaizmu zapisa? si? jako zimowy zdobywca Broad Peak.

Ona - Agnieszka Korpal filigranowa, wytrzyma?a, dzielna i ?liczna zdobywczyni Korony Gór Polskich na rowerze, finisherka wielu biegów górskich i rajdów przygodowych.

opis

By? 2013r. Ca?a Polska wyczekiwa?a sukcesu polskich himalaistów czyli zimowego zdobycia BROAD PEAK. Ca?a Polska ?wi?towa?a sukces, by bardzo szybko zastygn?? w oczekiwaniu na wie?ci z bazy pod Broad Peak. Sukces by?, polscy himalai?ci byli znowu na ustach ca?ego ?wiata, ale sukces jak si? okaza?o mia? by? s?odko-gorzki.

Tomek do domu nie wróci?. Mia? 28 lat.

Tak brzmia?y ko?cowe zdania jego wpisu na blogu. Ostatniego wpisu.

Tomek

Jutro ruszamy w góry. Kolejna, ale naprawd? wyj?tkowa wyprawa ?ycia. Trzymajcie kciuki, bo jest okazja napisa? kolejny rozdzia? historii himalaizmu. Ale by by?o...


Tomek napisa? kolejny rozdzia? historii himalaizmu, a Agnieszka straci?a mi?o?? swojego ?ycia, partnera ?yciowego i sportowego.

Po jakim? czasie da?a si? namówi? na napisanie swojej cz??ci ksi??ki, która mia?a by? wydana dla Tomka i o Tomku (marzy? o napisaniu ksi??ki, pierwsze strony powsta?y w bazie pod Broad Peak). Dobrze, ?e da?a si? namówi?, bo dostali?my wyj?tkow? histori?, wyj?tkowych ludzi. Pe?nych, pasji, energii, pomys?ów na ?ycie i pe?nych mi?o?ci.

Tak? ksi??k? po której chce si? dzia?a? teraz, natychmiast.

?mia?o mo?na powiedzie?, ?e 2/3 ksi??ki to fragmenty bloga Tomka. Je?li my?licie jednak, ?e to tylko i wy??cznie opis wypraw w góry, to nic bardziej mylnego.

Tomek sporo podró?owa?, pierwsza cz??? bloga to opis jego ponad rocznej podró?y po ca?ym ?wiecie. Fascynuj?cy opis, na który sk?adaj? si? g?ównie wspomnienia z bardzo egzotycznych miejsc.

Czyta?am i mia?am ochot? natychmiast rzuci? wszystko, zabookowa? bilet w jaki? odleg?y zak?tek ?wiata i prze?y? to samo.

Jest to jednocze?nie opis sportowych zmaga? podczas biegów górskich i rajdów przygodowych, których Agnieszka i Tomek osobno albo razem byli cz?stymi uczestnikami.

opis

Tomek nie pró?nowa? i je?li by? gdzie? „w ?wiecie”, gdzie akurat rozgrywano jakie? zawody, to startowa?. Niejako jakby przy okazji, ale zawsze z jednakow? ambicj?. Tym samym uda?o mu si? uko?czy? wiele presti?owych biegów górskich. Takich o jakich biegacze górscy marz?. Mo?ecie o nich poczyta? w tej ksi??ce i uwierzcie, nawet dla tych, którzy po górach nie biegaj?, b?dzie to ?wietna przygoda.

Wiecie jakie by?y ulubione powiedzonka Tomka?

Po zdobyciu szczytu, krzycza?: Jeste?my na szczycie i kochamy ?ycie!

Albo: i znowu wykonali?my kawa? solidnej, nikomu niepotrzebnej roboty!

Marzy?, ?eby podró?owa? (uda?o si?), zdoby? wiele szczytów (uda?o si?) znale?? si? w Encyklopedii (uda?o si?), ?eby za?o?y? hostel (uda?o si?, w Poznaniu funkcjonuje za?o?ony m.in. przez Tomka hostel POCO LOCO).

Kocha? ?ycie i kocha? ludzi.

Tomka cechowa?a taka w?a?nie niezachwiana wiara w drugiego cz?owieka i „widzenie potencja?u” – wy?uskiwa? u przyjació? potencjalne talenty i ju? mia? gotow? wizj? ich sukcesu, kariery oraz wszystkiego co si? z tym wi??e. Niekoniecznie musia?o to by? poprzedzone jakim? d?ugimi wywodami, nieko?cz?cymi si? rozmowami i codziennym kontaktem – on w jaki? sposób wiedzia? co ka?dy z nas powinien robi?, a jak si? upar? to wmawia? to ka?demu do znudzenia. Wierzy? szczerze w swoje pomys?y na nasz? przysz?o??, a na niejedno pukanie si? w g?ow? reagowa? pe?nym zdziwienia pytaniem:

„Co w zasadzie stoi na przeszkodzie?”. Dla niego ka?dy by? poco loco (ma?y wariat).

- pisz? jego przyjaciele we wst?pie do ksi??ki.

Pomi?dzy blogowymi wpisami Tomka, znajduj? si? wspomnienia Agnieszki.
Agnieszki z której sportowiec jest nie byle jaki. Ma swoim koncie wiele uko?czonych biegów górskich w??cznie z tymi najwa?niejszymi w Polsce np. Biegiem 7 Dolin czy Biegiem Rze?nika, ekstremalnie trudnych rajdów przygodowych, obiegni?cie Matternohornu i kilka maratonów mtb. Jak ju? wspomina?am Agnieszka jest zdobywczyni? Rowerowej Korony Gór Polskich (jako pierwsza osoba w Polsce). Podczas tej wyprawy przejecha?a samotnie 1750 km w 15 dni i 15 godzin. Opis tej wyprawy równie? znajdziecie w ksi??ce.

opis

"Gdybym kierowa?a si? tylko rozumem, na pewno nie zrobi?abym wielu rzeczy, które osi?gn??am w ?yciu” – powiedzia?a Agnieszka w rozmowie dla Podró?e Onet.

No tak… czytaj?c opis Agnieszki z jej rowerowego pobytu w Beskidzie Niskim podczas gdy w górach w?a?nie przechodzi?a gro?na burza, czytaj?c wspomnienia z rajdów ekstremalnych – czu? t? pasj?, wobec której rozum cz?sto bywa bezsilny.

Znamy to dobrze.

B?oto, deszcz, zimno, czasem ?nieg…. I poczucie spe?nienia na mecie, dla którego jeste?my w stanie zrobi? wiele.

Wi?c co stoi na przeszkodzie ?eby si?gn?? po t? ksi??k?? Nawet je?li motywacji Wam nie brakuje, to po tej lekturze b?dzie si? Wam „chcie?” jeszcze bardziej.

Apetyt na ?ycie wzro?nie.

B?dzie si? Wam chcie? jeszcze bardziej przede wszystkim spe?nia? marzenia, te sportowe i te inne, bo jak mawia? Tomek:

?ycie jest po to, ?eby spe?nia? marzenia, swoje i cudze”.

opis

„Magisterkowalski.blog Historia przerwanej mi?o?ci” T. Kowalski, A.Korpal, Wydawnictwo Stapis.

Zdj?cia pochodz? ze stron:
biegigorskie.pl
bieganie.pl
stapis.com.pl
magisterkowalski.blogspot.com

Zainteresowanym polecam gor?co równie? ten film, nakr?cony przez przyjació? Tomka, o Tomku.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.