Jak wybra? ubezpieczenie rowerowe?
Źródło: Micha? Barczyk
29 Sep 2015 16:02
tagi:
Proama, Rankomat, ubezpieczenie
RSS Wy┼Ťlij e-mail Drukuj
Zarˇwno rekreacyjna jak i sportowa jazda na rowerze niesie ze sob? ryzyko obra?e? lub wyrz?dzenia krzywdy osobie trzeciej. Cz?sto zdarza si? tak?e utrata roweru lub osprz?tu na skutek kradzie?y. Z pewno?ci? warto si? dobrze zabezpieczy? przed tego typu zagro?eniami kupuj?c odpowiedni? polis? ubezpieczeniow?.

Mimo, ?e uczestnicy ruchu drogowego poruszaj?cy si? na jedno?ladach, nie musz? ubezpiecza? si? obligatoryjnie, to warto rozwa?y? tak? opcj?.

Dobre ubezpieczenie powinno zabezpiecza? rowerzyst?, jego sprz?t oraz innych uczestnikˇw ruchu. Koszt takiego ubezpieczenia jest z regu?y niewielki, a pozwala unikn?? wielu niepotrzebnych stresˇw i nieoczekiwanych wydatkˇw w przypadku uszkodzenia czyjego? mienia.

Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi coraz wi?cej towarzystw ubezpieczeniowych np. Proama. Opinie, wynikaj?ce z wywi?zania si? ze ?wiadcze? w przypadku incydentu drogowego z udzia?em roweru s? w przypadku tego ubezpieczyciela bardzo dobre. Proama w ramach Assistance Rowerowe zapewni serwis roweru, zwrˇci rˇwnie? koszty transportu z miejsca zdarzenia do szpitala. Pokryje tak?e koszt wizyt lekarza, pomocy dentysty lub psychologa, a nawet wydatkˇw zwi?zanych z rehabilitacj? i wypo?yczeniem sprz?tu rehabilitacyjnego lub pobytem w szpitalu.

Warto zabezpieczy? tak?e rodzin?, decyduj?c si? na ubezpieczenie Nast?pstw Nieszcz??liwych Wypadkˇw, ktˇre gwarantuje wyp?at? odszkodowania w razie wypadku podczas jazdy rowerem. Chodzi tutaj przede wszystkim o trwa?e nast?pstwa nieszcz??liwych wypadkˇw, ktˇre polegaj? na uszkodzeniu cia?a i powoduj? trwa?y uszczerbek na zdrowiu lub nawet ?mier? ubezpieczonego. Rˇwnie wa?na jest polisa od Odpowiedzialno?ci Cywilnej, ktˇra ochroni rowerzyst? w momencie gdy wyrz?dzi komu? szkod? podczas jazdy.

Ciekaw? opcj? w ofercie Proama jest mo?liwo?? wykupienia, wraz z zakupem ubezpieczenia mieszkaniowego, unikalnego programu us?ug pomocowych dla rowerzystˇw - Assistance Rowerowe. Polisa taka, o czym warto pami?ta?, obejmuje ochron? wszystkich mieszka?cˇw ubezpieczonej nieruchomo?ci.

Nale?y obowi?zkowo pami?ta?, ?eby przede wszystkim zadba? o sprawy techniczne dotycz?ce roweru. Warto przechowywa? dowody zakupu, faktury za wszelkie us?ugi zwi?zane z kupnem i eksploatacj? roweru. Ponadto w przypadku rozboju lub w?amania trzeba bezwzgl?dnie powiadomi? policj?.

Nie ulega jednak w?tpliwo?ci, ?e warto dobrowolnie zakupi? polis? i by? przygotowanym na rˇ?ne sytuacje, tak aby w spokoju i bez zb?dnych stresˇw cieszy? si? jazd? na dwˇch kˇ?kach.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
B─ůd┼║ pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wy┼Ťlij e-mail Facebook ┼Üledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
Wejd┼║ i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
┬ę 2012-2016 Wszelkie prawa zastrze┼╝one.
Kopiowanie zawarto┼Ťci serwisu zabronione.
All rightÔÇÖs reserved.