Strzy?owski High Level
Źródło: Krystyna Maciaszek
02 Jul 2015 12:42
tagi:
Gomola, Cyklokarpaty, Strzy?ów
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Gdy przed pi?cioma laty pierwszy raz bra?am udzia? w strzy?owskiej edycji Cyklokarpat, w?a?ciwie od razu dostrzeg?am bardzo wysoki poziom organizacji ca?ej imprezy: sprawnie dzia?aj?ce biuro zawodów, w którym ka?dy uczestnik, oprócz mi?ej obs?ugi otrzymywa? pami?tkowy kubek (mam go do dzi?); w?a?ciwie funkcjonuj?ce sektory startowe (w Strzy?owie zawodnicy nigdy nie „mylili” swoich sektorów…); ?wietnie wytyczona, oznaczona i zabezpieczona trasa z odpowiedni? ilo?ci? bogato zaopatrzonych bufetów. Od kilku lat regularnie startuj? w tym cyklu maratonów, zakosztowa?am wielu edycji, jednak niezmiennie, ta strzy?owska pozostaje moj? ulubion?.

W tym roku Strzy?ów wita nas upalnie. Oj, b?dzie mi si? dzisiaj ci??ko jecha?o, gdy? jestem z gatunku tych zawodników, którzy ?le znosz? wysokie temperatury. Jak?e zabawnie w tych okoliczno?ciach przyrody brzmi s?owo – rozgrzewka. Jednak przed startem pasuje te swoje nogi troch? rozkr?ci? i przygotowa? do ci??kiej pracy. Ruszam wi?c na ma?y rekonesans po okolicy. W oddali widz? k??bi?ce si? burzowe chmury, no có?, mo?e by? ciekawiej, gdy pojawi? si? dodatkowe „atrakcje”. W my?lach pocieszam si? s?owami, ?e ju? niejedn? burz? na trasie prze?y?am, bywa?y te? takie z gradem (oryginalny masa? pleców gratis), no a po burzy zazwyczaj przychodzi och?odzenie, tak bardzo mi dzisiaj potrzebne.

opis

Pierwsze wyjazdowe kilometry z miasta jedziemy asfaltem, najpierw jest p?asko i szybko, lecz po chwili zmagamy si? z pierwszym podjazdem. Nast?pnie wje?d?amy w teren, jest fajnie, bo sucho (jaka? to mi?a odmiana po Pola?czyku). Ale szybko przekonuj? si?, ?e to wyj?tkowo suche pod?o?e ma równie? swoje powa?ne minusy. Gdy zaczyna si? szybki zjazd poln? drog?, dwaj jad?cy przede mn? panowie wzniecaj? ogromne tumany kurzu. Robi si? mocno nieciekawie, jad? ze spor? pr?dko?ci?, maj?c przy tym w?a?ciwie zerow? widoczno??. Zdrowy rozs?dek nakazuje mi zwolni?, tak te? czyni?. Panowie nieco odje?d?aj?, kurz nad??a opada?, a wraz z nim moja adrenalina.
Nast?pne kilometry up?ywaj? mi bez niespodzianek, czego nie mog? powiedzie? niektórzy zawodnicy. Otó? brak b?ota na trasie, sprzyja rozwijaniu ryzykownych pr?dko?ci. Dla kilku osób, w?a?nie ta pr?dko?? by?a zgubna. Niektóre zakr?ty okazywa?y si? zbyt ciasne, a ?cie?ki pomi?dzy drzewami zbyt w?skie. Jednak mam nadziej?, ?e w?ród poszkodowanych oby?o si? bez powa?niejszych kontuzji.

opis

Sama trasa maratonu zosta?a ?wietnie zaprojektowana, wiod?a ciekawymi terenami Pogórza Strzy?owsko – Dynowskiego i Czarnorzecko – Strzy?owskiego Parku Krajobrazowego z wymagaj?c?, techniczn? p?tl? poprowadzon? przez tereny Rezerwatu Herby. Ilo?? asfaltów ograniczona do trudnego do wyeliminowania minimum. Jako osoba je?d??ca dystans giga, podkre?lam tutaj zachowanie w?a?ciwych proporcji d?ugo?ci pomi?dzy dystansami. Tutaj ró?nica wynosi?a niespe?na 20 km. Zawodnicy rywalizuj?cy na dystansie mega mieli do pokonania 53 km, giga 72 km, ró?nica przewy?sze? wynosi?a 600 m. Oznakowanie i zabezpieczenie wzorcowe, dawno nie mia?am okazji widzie? tylu ludzi zabezpieczaj?cych tras?, wskazuj?cych w?a?ciwy kierunek jazdy, oraz wyposa?onych w dodatkowe rezerwy wody pitnej. Na ostatnich kilometrach wy?cigu, na kr?tym asfaltowym zje?dzie umieszczono tabliczki z napisem : „NIE ?CINAJ ZAKR?TU”. Rewelacyjny sposób na poprawienie czujno?ci i koncentracji zm?czonych kilkugodzinn? jazd? zawodników. Jestem pod wielkim wra?eniem dba?o?ci organizatorów o bezpiecze?stwo zawodników.

Wje?d?aj?cym na met? uczestnikom, wraz z bloczkiem na posi?ek regeneracyjny, wr?czano regionalne ?akocie – strzy?owskie krówki, jak zapewniaj? organizatorzy – najlepsze na ?wiecie. Podczas dekoracji zwyci?zców, bardzo mi?a niespodzianka spotka?a wszystkie dekorowane panie. Oprócz pami?tkowych, oryginalnych medali, dyplomów i nagród, wr?czano nam bukiety kwiatów.

opis

W tym roku odby?a si? ju? siódma edycja strzy?owskiego maratonu, z rekordow? jak na Cyklokarpaty frekwencj?, bo na wszystkich dystansach sklasyfikowanych zosta?o ok. 600 zawodników. Z roku na rok zawodników przybywa, s?dz?, ?e jest to najlepszy dowód na to, ?e warto tu przyje?d?a?. Kolarskie Stowarzyszenie Strzy?ów MTB Team na organizacji maratonów zna si? wyj?tkowo dobrze.

opis

Na zdj?ciu organizatorzy strzy?owskiego maratonu. Dobra robota! Dzi?kujemy!

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.