Rowery
Źródło: rowerywroclaw.pl
11 Dec 2014 17:48
tagi:
rowery, Wroc?aw
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Rowery to bardzo popularna forma aktywno?ci, ale czy wiesz jaki typ roweru pasuje do Twoich wymaga??

W ostatnich latach, popularyzuje si? trend na zdrowy tryb ?ycia. Dotyczy on nie tylko ?ywno?ci i prawid?owej diety, ale rwnie? regularnej aktywno?ci fizycznej. Kluby sportowe czy importowane z zachodu dyscypliny np. nordic walking, pojawiaj? si? u nas jak grzyby po deszczu. Kto z nas nie potrafi?by wymieni? chocia? jednej znanej osoby, ktra nami?tnie promuje fitness, si?ownie lub inny rodzaj ?wicze?. I cieszy? si? nale?y zatem, ?e wp?yw ten wydaje si? by? coraz bardziej skuteczny. Tylko jak tu pogodzi? swj plan dnia, z tak popularnym ostatnio trendem na smuk?? sylwetk? i zdrowy tryb ?ycia? Coraz bardziej odczuwalny staj? si? codzienny po?piech. Praca, stres, obowi?zki wobec dzieci, a po powrocie do domu, jeszcze stos innych rzeczy, z ktrymi niestety musimy si? upora?. Znalezienie chwili na zas?u?ony relaks staj? si? cz?sto zadaniem wyczynowym. Rozwi?zanie, ktre dla wielu z nas tak z pozoru trudne do osi?gni?cia, jest w gruncie rzeczy na wyci?gni?cie r?ki!

Rower bo o nim mowa - to idealny sposb na aktywno?? w trakcie dnia. Prawie ka?dy z nas posiada chocia? jeden taki jedno?lad, przez co dyscyplina ta jest powszechnie dost?pna dla ka?dego. Zastanawiaj?c si? d?u?ej nad jazd? na rowerze, mo?emy zauwa?y?, ?e posiada ona wy??cznie same zalety. Nie tylko pomaga spali? nam niepotrzebne kalorie, ale jednocze?nie oszcz?dza czas. Zw?aszcza w miastach, gdzie korki utrudniaj? poruszanie si? samochodem. Rower dla niektrych jest najlepszym ?rodkiem komunikacji, dla innych pomys?em na weekendow? wycieczk?, relaksem, a dla sportowcw - profesjonalnym zaj?ciem. W zale?no?ci od tego w jakim celu zamierzamy kupi? rower, musimy sprecyzowa? dok?adnie swoje wymagania, aby wybr odpowiedniego modelu nie okaza? si? p?niej nietrafionym.
Na rynku znajdziemy popularne grale, soszwki, a tak?e modne rowery miejskie. Je?eli nie jeste?my znawcami tematu, albo niech?tnie po?wi?cimy kilka godzin na zaznajomienie si? z nim w internecie, warto skorzysta? z porady profesjonalistw, ktrzy dzi?ki do?wiadczeniu, pomog? wybra? dla nas wymarzony rower. Jednym ze znanych sklepw jest oddzia? firmy Pro Bike we Wroc?awiu. Dzia?aj?c od 1997 roku, cieszy si? dobr? opini? w?rd klientw, oferuj?c mi?? i fachow? obs?ug?, a ponadto serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W ofercie sklepu znajdziemy sprz?t takich renomowanych producentw jak KTM, Scott, Merida, Unibike czy Cossack.

Jaki rower pasuje do ciebie?
W pierwszej kolejno?ci powinni?my ustali?, do czego potrzebny b?dzie nam rower i w jakim terenie b?dziemy go u?ytkowali. Je?eli zamierzamy doje?d?a? nim do pracy czy na zakupy, a mieszkamy w mie?cie, to naturalnym wyborem jest model miejski. Dost?pne s? wersje m?skie i damskie, a ich design nowoczesny lub oldschoolowy - zachowuj? w pe?ni aktualne trendy mody. Rowery te, dostosowane s? typowo do jazdy po utwardzonym terenie, gdzie najwa?niejsza jest nasza wygoda. Podwy?szona kierownica umo?liwia jazd? w wyprostowanej postawie. Ich ciekawym dodatkiem mo?e by? koszyk na zakupy, czy os?onka na ?a?cuch, ktra u?atwia jazd? w codziennym ubiorze. Warto zwrci? uwag? na produkty polskiego producenta Cossack.

Zupe?nie inn? odmian?, przeznaczon? g?wnie na trasy, s? rowery szosowe. Dla bardziej aktywnych osb, mog? by? tak?e z powodzeniem wykorzystywane w mie?cie. Pozwalaj? osi?ga? znacznie wi?ksze pr?dko?ci ni? rowery miejskie, wi?c kupowane s? w g?wnej mierze przez kolarzy, czy osoby, ktre lubi? wybiera? si? na d?ugie przeja?d?ki. Ich cechy rozpoznawcze to przede wszystkim lekko?? i smuk?o??. Dobrej jako?ci modele nie powinny przekracza? 10 kg, dzi?ki czemu stawiaj? nieodczuwalny opr na drodze. Rowery szosowe s? przewa?nie dro?sze od miejskich czy grskich, ale ich zalety z pewno?ci? warte s? ceny.
Najlepszym rozwi?zaniem dla osb, ktre lubi? odpocz?? od miasta s? rowery grskie. Do jazdy w naprawd? wymagaj?cym terenie, takim jak las czy gry, potrzebny jest sprz?t pokonuj?cy ci??kie wyzwania zr?nicowanej trasy. Najpopularniejszymi producentami grali s? m.in. KTM czy Merida. Liczne pochylenia terenu, sprawiaj?, i? najistotniejsze elementy to amortyzacja i mocne hamulce. Panowanie nad rowerem gwarantuje bardziej pochylona postawa, a grubsze opony zapewniaj? lepsz? przyczepno?? do nieutwardzonego terenu. Odpowiednie zaopatrzenie w dobrej jako?ci komponenty, mo?e da? konkretn? dawk? adrenaliny i zabawy w grskim terenie.

Pami?tajmy o szczeg?ach!
Nale?y pami?ta?, ?e istnieje jeszcze wiele innych szczeg?w takich jak dopasowanie wysoko?ci roweru do wzrostu, czy d?ugo?ci ramy w celu prawid?owej pracy kolan, ktre nale?y wzi?? pod uwag? przy zakupie. Odwiedzaj?c stron? www.rowerywroclaw.pl znajdziemy szerok? ofert? wymienionych rowerw, a co wi?cej, b?dziemy mogli wybra? rwnie? co? profesjonalnego dla swoich dzieci - sklep posiada bogat? ofert? rowerw dzieci?cych. Wizyta w punkcie, pozwoli nam skorzysta? z porady ekspertw.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
Wejdź i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.