Cykl Beskidy Uphill MTB 2014 za nami
Źródło: Radek Paw?owski
03 Sep 2014 00:10
tagi:
Beskidy Uphill MTB
RSS Wy┼Ťlij e-mail Drukuj
Kolarze uczestnicz?cy w tegorocznym cyklu Beskidy Uphill MTB 2014 po raz ostatni w tym roku spotkali si? 16 sierpnia w Ustroniu ľ mie?cie, w ktˇrym przed dziewi?ciu laty narodzi? si? pomys? na ?ciganie si? pod gˇr?. A dok?adnie to pod beskidzkie gˇry. Jakkolwiek wielu kolarzom idea wy?cigu na rowerach gˇrskich odbywaj?cego si? wy??cznie po asfalcie wydaje si? kontrowersyjna, to impreza ta, mo?e w?a?nie przez sw? odmienno??, na dobre wros?a w kalendarz krajowych imprez MTB i coraz wi?cej zawodnikˇw jest ch?tnych, by ?ciga? si? na Rˇwnic?, na ten jeden raz w roku zak?adaj?c absurdalnie cienkie opony i sztywne karbonowe widelce.

Z tak w?a?nie skonfigurowanym sprz?tem pojawi? si? w tym roku na starcie w?a?ciciel rekordu trasy - Darek Batek, co wyra?nie dowodzi?o, ?e wcze?niejsze zapowiedzi prˇby jego poprawienia by?y powa?ne. Tak istotnie si? sta?o i obecnie do pokonania jest, dla wielu niewyobra?alna, granica pi?tnastu minut i dwudziestu pi?ciu sekund. Przy tym niektˇrzy obserwatorzy mieli wra?enie, ?e Darek na ostatniej prostej lekko zwolni?. Czy?by zostawia? sobie zapas na kolejne lata?

W sobotnie popo?udnie na ustro?skim Rynku odby?o si? uroczyste zako?czenie cyklu. Tam organizatorzy wr?czyli zwyci?zcom ostatniej edycji, a przede wszystkim triumfatorom klasyfikacji generalnej, cenne nagrody przygotowane przez sponsorˇw, w tym zaproszenia do ustro?skich hoteli.

opis
fot. Robert Dovi?i?

Dla tych kolarzy, ktˇrzy mieli jeszcze ochot? pozosta? na go?cinnej beskidzkiej ziemi, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia przygotowa?o jeszcze jedn? atrakcj? ľ w niedzielne przedpo?udnie odby?y si? kolejne zaj?cia Ustro?skiej Szko?y MTB, poprowadzone przez Darka Batka i Alka Kwiatka. Tym razem na stokach Ma?ej Czantorii po raz kolejny doskonalono technik? pokonywania podjazdˇw i zjazdˇw i ju? po dwˇch godzinach wspˇlnych ?wicze? widoczny by? znaczny post?p u wi?kszo?ci trenuj?cych. Dok?adniejsz? relacj? z zaj?? oraz galerie zdj?? z zawodˇw i zaj?? szko?y MTB mo?ecie zobaczy? na www.uphillmtb.pl


opis
fot. Robert Dovi?i?

?egnaj?c tegoroczny sezon, ju? teraz zapraszamy na przysz?oroczne wy?cigi. Wszyscy ludzie i instytucje organizuj?ce imprez?, zarˇwno z polskiej, czeskiej i s?owackiej strony, deklaruj? wol? dalszej wspˇ?pracy i mo?na by? pewnym, ?e w przysz?ym roku ponownie spotkamy si? na tych samych trasach. Imprez kolarskich w kalendarzu nie brakuje, ale tylko tutaj mo?na nie tylko ?ciga? si? na rowerze, ale na moment znale?? si? w mˇwi?cej trzema j?zykami spo?eczno?ci ludzi po??czonych t? sam? pasj? i tworz?cych jedyn? w swoim rodzaju atmosfer?.

Do zobaczenia ju? za rok!

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
B─ůd┼║ pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
┬ę 2012-2016 Wszelkie prawa zastrze┼╝one.
Kopiowanie zawarto┼Ťci serwisu zabronione.
All rightÔÇÖs reserved.