Dobierz swój rower z Merid?
Źródło: Merida Polska
22 May 2013 22:00
tagi:
Merida, dobierz rower, rozmiar ramy
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Tylko rower idealnie dopasowany do w?asnych potrzeb zapewnia najwi?ksz? przyjemno?? z jazdy. Wie o tym Merida Polska, która u?atwia wybór sprz?tu za pomoc? konfiguratora na stronie internetowej. – Nic nie zast?pi wizyty w sklepie rowerowym, ale ?eby nie pogubi? si? w?ród wielu ró?nych modeli, warto wcze?niej u?atwi? sobie zadanie – mówi Mateusz Musio? z biura prasowego Merida Polska.

Udogodnienie wprowadzone przez polskiego dystrybutora rowerów Merida, czo?owej dwuko?owej marki na ?wiecie, jest dost?pne pod adresem rowerymerida.pl/konfigurator. Mo?na do niego dotrze? tak?e w menu „Dobierz rower” na rowerymerida.pl. Odpowiadaj?c na coraz bardziej szczegó?owe pytania, mo?na z pomoc? konfiguratora okre?li? model roweru, który najbardziej odpowiada indywidualnym potrzebom. – Nic nie zast?pi wizyty w sklepie rowerowym, ale ?eby nie pogubi? si? w?ród wielu ró?nych modeli, warto wcze?niej u?atwi? sobie zadanie – mówi Mateusz Musio? z biura prasowego Merida Polska. – Konfigurator precyzyjnie zaw?zi list? poszukiwanych modeli i zaoszcz?dzi cenny czas, który mo?na lepiej wykorzysta? na rowerze – dodaje.

Ucieczka z korków czy wysokie góry?

Na wybór idealnego dwuko?owego sprz?tu sk?ada si? wiele zmiennych, które znajduj? odzwierciedlenie w konfiguratorze Meridy. Pierwsz? z nich jest nawierzchnia i warunki terenu, w których rower ma by? najcz??ciej wykorzystywany. W ka?dym z nich mo?na u?ywa? roweru na wiele sposobów, co równie? uwzgl?dnia konfigurator. Na przyk?ad decyduj?c si? na rower przeznaczony do jazdy miejskiej, mo?na wybra? mi?dzy „Komfortem na co dzie?” a „Ucieczk? z korków”, a w?ród rowerów turystycznych mi?dzy „Relaksem” a „Wypraw?”. Z kolei wybór sprz?tu w trudniejszy teren rozpoczyna si? od opcji „Rekreacja”, „Sport”, „Wysokie góry” i „Wyczyn”. Do idealnego doboru roweru prowadz? nast?pnie pytania dotycz?ce m.in. rozmiaru kó?, materia?u ramy (aluminiowej b?d? karbonowej), liczby biegów, rodzaju hamulców czy skoku zawieszenia. Dla mniej zaawansowanych rowerzystów pomocne b?d? tak?e opisy poszczególnych opcji, które u?atwi? podj?cie optymalnej decyzji. Ko?cowym etapem drogi ku niej jest poznanie rozmiaru ramy sugerowanej przez specjalistów Merida Polska do okre?lonego wzrostu u?ytkownika. Jest on zmienny w zale?no?ci od grupy poszczególnych modeli rowerów.

opis


?atwiej by? na bie??co

– 41-letnie do?wiadczenie Meridy pozwala jej tworzy? wysokiej jako?ci rowery dostosowane do ró?nych potrzeb, dlatego konfigurator u?atwi wybór ka?demu: od rodzica szukaj?cego pierwszego rowerku dla swojej pociechy, przez osoby ceni?ce komfortow? jazd? w ró?nych warunkach, po sportowców, którzy potrzebuj? sprz?tu wyczynowego – t?umaczy Mateusz Musio?. Wraz ze wprowadzeniem nowej funkcjonalno?ci zmienia si? strona internetowa Merida Polska. Wi??e si? to tak?e z d??eniem do coraz lepszego informowania o nowo?ciach dotycz?cych rowerów Merida oraz dru?yn kolarskich odnosz?cych na nich sukcesy w najwa?niejszych wy?cigach na ?wiecie. – Aktualno?ci s? teraz ?atwiej dost?pne, co pozwoli by? na bie??co z wynikami i relacjami z wy?cigów i przygotowa? naszych dwóch czo?owych grup kolarskich – mówi Mateusz Musio?. Pierwsz? z nich jest Lampre-Merida, jedna z najstarszych i najbardziej znanych zawodowych grup kolarskich. W jej barwach startuje m.in. czo?owy polski kolarz Przemys?aw Niemiec, ambasador Meridy w Polsce.

Druga grupa to dru?yna MTB – Multivan Merida Biking Team, która ma na swoim koncie m.in. 40 wygranych wy?cigów Pucharu ?wiata, z?ote i srebrne medale olimpijskie czy 10 tytu?ów mistrzów ?wiata. – Zale?y nam jednak nie tylko na najwa?niejszych sukcesach sportowych na ?wiecie. W?a?nie dlatego w nowej ods?onie strony internetowej nie zabraknie tak?e informacji o wspieranych przez nas wy?cigach, które przynosz? nie mniejsz? satysfakcj? i nam, i startuj?cym. Mam na my?li najpopularniejsze maratony rowerowe w Polsce, cykl Merida Mazovia MTB Marathon organizowany przez Cezarego Zaman? – mówi Mateusz Musio?. Dodaje, ?e pomocnym dzia?em rowerymerida.pl mog? by? tak?e testy rowerów, w którym znajduj? si? publikacje presti?owych czasopism i mediów internetowych rzetelnie oceniaj?ce rowery marki Merida.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.