Strefa Zrzutu
Źródło: Filip Ku?niak
31 Jul 2012 22:40
tagi:
Gomola, ekologia, czyste góry, ?mieci
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Dra?ni? Ci? cho? troch? opakowania po ?elach, fiolki po magnezie czy guaranie, papierki po batonach, gdy zmagasz si? z kolejnymi kilometrami maratonów MTB? Takich, jak Ty jest wielu. Wkurzamy si?, czasem klniemy w duchu na tych, którzy za?miecaj? nasze góry i… nic z tym nie robimy. Dzi? mamy dla Ciebie propozycj? - przy??cz si? do akcji STREFA ZRZUTU, organizowanej przez Grup? Kolarsk? Gomola Trans Airco i G&G Promotion - organizatora Powerade Garmin MTB Marathon. Ju? 4 sierpnia w Ustroniu wyrzu? swoje ?mieci w specjalnych "STREFACH ZRZUTU". Poka?, ?e zale?y Ci na tym, by kolarze MTB byli kojarzeni z lud?mi, którzy dbaj? o ?ciganie w czystym ?rodowisko!!

O ile oczywiste jest, ?e organizatorzy maratonów MTB goni? w ekspresowym tempie Zachód pod wzgl?dem organizacji imprez; o ile oczywiste jest, ?e poziom sportowy rywalizacji w ci?gu kilku lat znacz?co si? poprawi?, to w jednym wci?? kulejemy - nasze trasy s? notorycznie za?miecane przez uczestników. Co gorsza po kilku pomniejszych dyskusjach na ro?nych forach nic si? zmienia. Czy przeszli?my do porz?dku dziennego nad problemem??? Czy uznali?my, ?e obowi?zkiem organizatora jest posprz?tanie po nas?

szlak


Owszem, organizator sprz?ta tras?, ale przy tej ilo?ci ?mieci, któr? pozostawiamy na trasie, niemo?liwe jest by uda?o mu si? posprz?ta? wszystko. O ile jest w stanie pozbiera? to, co jest na trasie (a nie powinno si? tam znale??), o tyle niemo?liwe jest, by przeczesa? krzaki w promieniu kilku metrów od ?cie?ek, po których je?dzimy.

Pewnie wielu z Was startowa?o w zagranicznych imprezach. Zauwa?yli?cie, ?e tam ?mieci na trasie jest bardzo ma?o, rzec by mo?na, ?e wyst?puj? w ?ladowych ilo?ciach. Startuj?c kilka lat temu w Transalpie, w pewnym momencie si?gn??em po ?ela, zjad?em go, a opakowanie w?o?y?em do kieszonki. Musia?em je w?o?y? na tyle niefortunnie, ?e wypad?o. Po chwili dogoni? mnie zawodnik ze Szwajcarii i poprosi?, bym wróci? i zabra? papierek. Spojrza? na mój numer i powiedzia?, ?e je?li tego nie zrobi?, to b?dzie zmuszony zg?osi? to organizatorowi. Wróci?em, bo takie s? zasady normalnego post?powania. W nagrod? zobaczy?em kciuk w górze odje?d?aj?cego Szwajcara.

"23. Ochrona ?rodowiska naturalnego. Zawodnicy musz? szanowa? ?rodowisko naturalne i bezwzgl?dnie nie mog? zanieczyszcza? trasy wy?cigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Za?miecanie trasy wy?cigu karane b?dzie zgodnie z punktem 9 regulaminu" - ilu z nas ten jeden z ostatnich zapisów regulaminu uznaje za mniej wa?ny tylko dlatego, ?e jest na ko?cu regulaminu???

Dru?yna Gomola Trans Airco i G&G Promotion wspólnie zapraszaj? wszystkich uczestników Powerade Garmin MTB Marathonu, pocz?wszy od edycji w Ustroniu 4 sierpnia do aktywnego wzi?cia udzia?u w akcji "STREFA ZRZUTU". ?miecenie na trasie to TO PROBLEM NIEPRZESTRZEGANIA PRZEZ NAS FUNDAMENTALNYCH ZASAD ZACHOWANIA i BRAKU KULTURY. Udowodnijmy sobie, ?e wspólnie potrafimy go za?egna?.

Od 100 do 50 metrów przed ka?dym bufetem b?d? rozstawione takie tablice z pocz?tkiem Stref Zrzutu

poczatek


Do 200 metrów za ka?dym bufetem b?d? rozstawione takie tablice z ko?cem Stref Zrzutu

koniec


Zasady akcji:
1. Po zjedzeniu ?elu czy batona itp opakowanie chowam do kieszonki. Ono prawie nic nie wa?y!
2. ?mieci wyrzucam w specjalnych Strefach Zrzutu oznaczonymi i ustawionymi na trasie przez Gomola Trans Airco. Od 100 do 50 m przed ka?dym bufetem rozstawione b?d? tablice oznaczone "POCZ?TEK STREFY ZRZUTU", a do 200 m za bufetem tablica "KONIEC STREFY ZRZUTU".
3. Je?li widz?, ?e kto? wyrzuca ?mie? - zwracam mu uwag? i informuj? (je?li mam tak? mo?liwo??), ?e je?li nie podniesie jego numer startowy zostanie zg?oszony organizatorowi.
4. Post?puj? konsekwentnie - je?li zawodnik po zwróceniu uwagi nie podniós? ?miecia, zg?aszam jego numer startowy organizatorowi po dotarciu do mety.

Po wy?cigu w Ustroniu na lovebikes.pl opublikujemy pierwsze podsumowanie akcji. Sfotografujemy worki ze ?mieciami zebranymi w STREFACH ZRZUTU i worki ze ?mieciami spoza Stref. Postarajmy si? by tych drugich w ogóle nie by?o!

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.