Gomola Trans Airco Team w sezonie 2011
Źródło: Dariusz Tiffert
13 Feb 2011 21:33
tagi:
Gomola Trans Airco
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Kilka miesi?cy temu zako?czyli?my sezon 2010. Sezon, jak wszyscy wiecie bardzo udany dla naszej grupy. Udany pod wzgl?dem organizacyjnym, ale przede wszystkim sportowym. Pomimo kryzysu ogarniaj?cego ca?? Europ? nam uda?o si? funkcjonowa? bez ?adnych perturbacji i k?opotów. To zas?uga sponsorów, a w szczególno?ci tych, którzy s? z nami odk?d pami?tamy. Firmy Airco, Siltech, ProForm s? i mam nadziej?, ?e b?d? naszymi przyjació?mi zawsze.

Od strony sportowej by? to chyba najlepszy nasz sezon, co stawia wysoko poprzeczk? na kolejne lata. Zdobyli?my bardzo wysokie miejsca w klasyfikacjach generalnych obu najwi?kszych krajowych cykli MTB, stan?li?my na podium zarówno w klasyfikacjach indywidualnych i dru?ynowych. Wielokrotnie odnosili?my znacz?ce sukcesy na poszczególnych edycjach wspomnianych zawodów, ale tak?e w innych, równie wymagaj?cych wy?cigach – do?? wspomnie? MTB Trophy, który ma s?aw? najci??szej europejskiej etapówki, czy te? Silesia MTB Cup, gdzie wr?cz zdominowali?my podium. Du?ym sukcesem na arenie mi?dzynarodowej by? start naszego teamu w jednym z ci??szych europejskich maratonów – Salzkammergut Trophy. Zamykamy tamten sezon z poczuciem dumy i zadowolenia. ?egnamy si? równie? ze sponsorem, w barwach którego je?dzili?my w sezonie 2010 – dzi?kujemy firmie Active Pro, producentowi bielizny Body Dry. Dzi?kujemy równie? firmie MMBike, z któr? zako?czyli?my wspó?prac? po dwóch sezonach.

Poza naszymi ?elaznymi sponsorami, pozyskali?my nowych, którzy mam nadziej?, tak?e zostan? z nami na d?ugo. Sponsorem tytularnym w tym i przysz?ych sezonach jest firma transportowa Gomola Trans, co skutkuje zmian? nazwy. Nasza aktualna nazwa to Gomola Trans Airco Team. Nowym sponsorem, jest tak?e firma Eurobolt Plus, dystrybutor artyku?ów z??cznych.

Jak ju? wspomina?em, przed nasz? grup? staj? nowe wyzwania. Zrobimy wszystko, by poprawi? nasz? pozycj? na krajowej arenie w klasyfikacjach indywidualnych, co oczywi?cie prze?o?y si? na wyniki w klasyfikacjach dru?ynowych. W planach grupa ma tak?e start w wy?cigu SellaRonda Hero we w?oskich Dolomitach – tam równie? powalczymy o wysok? pozycj?. By móc realizowa? te plany, zawodnicy na prze?omie lutego i marca b?d? szlifowa? form? na obozie kondycyjnym w Chorwacji.

Po zako?czeniu sezonu, nasz? grup? opu?ci?o kilkoro zawodników, lecz pozyskali?my kilkana?cie bardzo mocnych zawodniczek i zawodników. Nowe twarze w naszym teamie to Petra Wewióra-Milova, Wiola Zimnowodzka, Ania Tomica, Krystyna Maciaszek i Ma?gosia Gumiennik w?ród pa? oraz Tomek Parcha?ski, Dawid Pi?tek, S?awek Wewióra, Patryk Szyma?ski, Tomasz Nowak, Marek Maci?g, Micha? Ficek, Pawe? Gomola, Henryk Gomola i Adam Maciaszek w?ród panów. Warto tak?e odnotowa? powrót, po rocznej przerwie w czynnym uprawianiu kolarstwa, dwóch bardzo silnych zawodników – Daniela Paszka i Wojtka Semera.

Nasza grupa liczy w tej chwili 63 osoby. Obserwuj?c zaanga?owanie naszych zawodniczek i zawodników w okresie przygotowawczym, jestem przekonany, ?e zrealizujemy za?o?enia na ten sezon, a by? mo?e uda si? wywalczy? co? wi?cej.

?ycz? Wam wszystkim powodzenia w sezonie 2011.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.